Home

Kugalskap i norge

Kugalskap kalles også bovin spongiform encefalopati (BSE). Sykdommen smitter flere dyrearter og i sjeldne tilfeller også mennesker. Kugalskap ble påvist for første gang i Storbritannia i 1986. Årsaken til sykdommen er at storfe via fôret får i seg en spesiell type proteiner som kalles prioner Kugalskap er en B-sykdom og ved positive tilfeller vil Mattilsynet pålegge besetningen restriksjoner. Avkom etter et BSE tilfelle og andre storfe som har vokst opp i tett kontakt med kasuset, skal avlives og destrueres. I Norge ble det i 1990 forbudt å bruke kjøttbenmel til produksjon av drøvtyggerfôr, og BSE ble meldepliktig i 1991 Kugalskap har aldri tidligere vært påvist i Norge. * Atypisk (spontan) BSE, en variant som er oppdaget de senere årene, oppstår spontant hos eldre kyr og skyldes ikke fôrsmitte. I dag er flere og flere av BSE-tilfellene som oppdages i EU, spontan BSE

Kugalskap (bovin spongiform encephalopati, BSE) er en overførbar sykdom hos storfe og andre dyreslag. Den angriper hjernen og fører til endret adferd, gradvis tap av koordinasjonsevne og til slutt død. Det er to typer kugalskap: Klassisk kugalskap og atypisk kugalskap. Man antar at ved den klassiske varianten kan smitte overføres i kraftfôr. Inkubasjonstiden fra smitte påføres til. Norge er et av de seks landene i verden der det er minst sjanse for kugalskap i storfebesetningen, slår EU fast i en kartleggingsrapport

Liten fare for kugalskap i Norge. Norske veterinærmyndigheter anser risikoen for kugalskap i Norge som svært lav, men utelukker ikke at sykdommen finnes Kugalskap påvist i Norge. EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk 15 år gammel ku hadde kugalskap, ifølge Mattilsynet. Ntb . 29. jan. 2015 10:45 11:07. smp-stories-top-widget. Kua er nå destruert. Ifølge Mattilsynet er det like trygt å spise kjøtt og drikke melk som før Kugalskap, bovin spongiform encefalopati, BSE, progressiv og dødelig forløpende hjernesykdom hos storfe. Den skyldes infeksjon med prioner, som også fremkaller skrapesyke hos sau. Inkubasjonstiden er som for skrapesyke usedvanlig lang, opptil flere år. Symptomene på kugalskap er atferdsforstyrrelser i form av rastløshet, tendens til aggresjon, ukontrollerte bevegelser, og vanskeligheter. Kugalskap (BSE) Kugalskap forekommer i to former. Klassisk BSE ble første gang ble beskrevet i 1986 og oppstod sannsynligvis i forbindelse med endring av produksjonsrutinene for kjøttbenmel og utviklet seg til en betydelig epidemi i mange europeiske land. Klassisk BSE har hovedsakelig vært påvist hos dyr i alderen 3-8 år

Vest-Agder leser barnebøker: Miles og Niles - Bok 1

Frykter kugalskap i Norge. En okse importert fra Danmark til Østfold har utløst full kugalskap-alarm etter at Veterinærinstituttet har oppdaget mistenkelige forandringer i oksens hjernevev Kugalskap påvist i Norge for første gang Men ikke den norske melkekua. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Øystein Andersen Creutzfeldt Jakobs sykdom er en sjelden sykdom, men en ny type ble oppdaget i 1995, en menneskelig variant av kugalskap. Forebyggende tiltak har medført at antall nye tilfeller av denne typen er gått betydelig ned

Kugalskap (BSE) Mattilsyne

 1. Kugalskap er en dødelig overførbar nevrodegenerativ hjernesykdom som begynte å ramme storfe i Storbritannia og Nord-Irland i 1985. Det er også rapportert tilfeller i flere EU-land og i USA. Symptomene er endret atferd, gradvis tap av koordinasjonsevne og død. Det finnes ingen behandling. Inkubasjonstiden er flere år. Smittestoffet er sannsynligvis et infeksiøst protein (prion)
 2. Bovin spongiform encefalopati (BSE) eller kugalskap er en storfesjukdom som ble rapportert første gang fra Storbritannia i 1986. BSE har vist seg å kunne smitte flere dyrearter og menneske (zoonose), og dette har ført til en rekke overvåkings- og kontrolltiltak for å hindre smitteoverføring til mennesker og dyr. BSE er aldri påvist i Norge
 3. Bekreftet: Kugalskap i Norge. EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk 15 år gammel ku hadde kugalskap, ifølge Mattilsynet. Stian Eide og NTB 29.01.2015, klokken 10:46. Det skal være snakk om såkalt atypisk BSE. Det er så langt kun klassisk BSE som i sjeldne.
 4. Kugalskap ble påvist for første gang i Storbritannia i 1986, men har aldri tidligere vært påvist i Norge. Publisert: 29.01.15 kl. 10:56 Oppdatert: 29.01.15 kl. 11:1
 5. Kugalskap, som ble påvist for første gang i Storbritannia i 1986, har aldri tidligere vært påvist i Norge. Årsaken til sykdommen er en type proteiner, prioner, som storfe får i seg via fôret
 6. Kugalskap påvist i Norge Av Torkil Emberland og NTB. Publisert: 29. januar 2015, kl. 11:02 Sist oppdatert: 29. januar 2015, kl. 11:13. Artikkelen er over 5 år gammel DEL. Det er bekreftet at en norsk 15 år gammel ku hadde kugalskap, ifølge Mattilsynet. Bekreftelsen av atypisk BSE, også kalt kugalskap, er gjort av EUs.
 7. Ny kugalskap i Danmark kan true Norge. To danske kubesetninger må avlives etter at det er oppdaget kugalskap i en dansk eksportku. Dyrehelsetilsynet utelukker ikke at en av de aktuelle kuene er eksportert til Norge

Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en sjelden form for presenil demens med en hyppighet på cirka ett tilfelle per én million mennesker. Utbredelsen er verdensomfattende. Det skjer et svinn (atrofi) i deler av storhjernen, mellomhjernen og ryggmargen. Svampaktig hjernebetennelse med uthuling av nerveceller er det mest vanlige vevsfunnet i hjernen Det var en spesielt fryktet sykdom som rammet Elin Martinsen. Creutzfeldt Jacobs sykdom forbindes gjerne med kugalskap, fordi den kan smitte fra syke dyr til mennesker via kjøttprodukter. Og. Norge har aldri hatt et tilfelle av kugalskap. I land med betydelige forekomster av sykdommen, som Storbritannia, har det foreløpig vært svært få tilfeller av smitte til mennesker; den fryktede Creutzfeldt-Jakob sykdom. BSE smitter ikke fra dyr til dyr, og rent kjøtt er trygt også fra dyr med BSE Bekreftet: Kugalskap i Norge. EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk 15 år gammel ku hadde kugalskap, ifølge Mattilsynet. 28.01.2015. Advarer mot import av levende storfe. Veterinærinstituttet advarer mot import av levende storfe til Norge, for å hindre spredning av kugalskap

Kugalskap (BSE) - vetinst

Norge har foreløpig vært forskånet fra kugalskap hos norske dyr, men myndighetene ønsker å være godt forberedt hvis sykdommen skulle bli oppdaget i landet KUGALSKAP: For første gang er atypisk kugalskap påvist i Norge. Dette er et illustrasjonsbilde fra Västerås i Sverige, der en ku fikk påvist BSE for noen år siden Om kort tid skal EUs komité for dyrehelse (SSC) presentere sin risikoanalyse for kugalskap. Norske forekomster av kugalskap kan ikke lenger utelukkes, skriver Nationen.Årsaken til den økte risikoen for kugalskap her i landet skal være at Norge rundt 1990 importerte store mengder kjøttbeinmel til dyrefôr fra andre europeiske land Norge vil beholde gjeldende bekjempelsesstrategi og ta ut hele flokker hvor klassisk skrapesjuke påvises. Definisjonen og henvisningen til hva som er trua rase endres i tråd med nye definisjoner i annet regelverk. Rutinen for videre testing av TSE-tilfeller som ikke kan avskrives å være kugalskap endres

Kugalskap oppdaget på gård i Skottland. For første gang på tre år er det oppdaget kugalskap på en gård i Storbritannia, nærmere bestemt i Aberdeenshire i Skottland Det har ikke vært importert kjøttbenmel eller fôr til produksjondyr her i landet, og antallet importerte levende storfe er svært begrenset, ifølge Mattilsynet Regjeringens og mitt utgangspunkt for håndteringen av denne saken er at all mat, også storfekjøtt, som omsettes i Norge, skal være trygg. Og ikke bare det, maten skal oppleves som trygg. 6. mars 2001, 00:00. I dette ligger det et mål om å unngå kugalskap, eller BSE, og dermed den nye varianten av Creutzfeldt Jakobs sjukdom i Norge

Når britiske eksperter tyvedobler sine anslag på antall smittede av den dødelige sykdommen Creutzfeldt Jakobs syndrom, må også mulige norske rammede oppjusteres. Den regjeringsoppnevnte britiske eksperten, professor John Collinge, tror at så mange som 200.000 ka Kugalskap kalles også bovin spongiform encefalopati (BSE). Sykdommen smitter flere dyrearter og i sjeldne tilfeller også mennesker. BSE ble påvist for første gang i Storbritannia i 1986, men har aldri vært påvist i Norge. Besetningen som den syke kua sto i ligger i Nord-Trøndelag Funnet ble gjort ved Mattilsynets rutinemessige overvåking. Man regner med at atypisk kugalskap oppstår tilfeldig hos cirka ett av en million storfe. Siden 2001 er mer enn 270 000 storfe undersøkt for BSE i Norge. Dette er det eneste påviste tilfellet. - Det gjøres et omfattende og effektivt arbeid i Norge for å overvåke alvorlige. Sjå videoen Kugalskap frå Oppdal kommune, i år 201

Nett-TV: Se hva som skjer når reinsdyr får skrantesjuke

Kugalskap påvist i Norge D

Kugalskap - Wikipedi

Mistanke om kugalskap i Norge. Nyheter av. Aslak Berge - 23 januar 2015. 369 - Vi venter på endelige prøveresultater fra et laboratorium i England. Disse svarene kommer tidligst i midten av neste uke (uke 5), opplyser Mattilsynet fredag. Kua er destruert og ingen deler av kua er sendt til slakteri Norge har siden 2001 hatt et overvåkingsprogram for kugalskap. Dyr som dør plutselig eller blir avlivet, blir testet. Ifølge Veterinærinstituttet har omtrent 20.000 storfe blitt testet årlig, til sammen 273.000 dyr, uten at sykdommen er blitt påvist her i landet. BSE rammer sentralnervesystemet hos storfe Som NRK selv påpeker i sin nettsak, vil konsekvensene av det reduserte kjøttforbruket som skisseres i «Klimakur» være 5000 færre årsverk i landbruket ,og en reduksjon på 10 prosent av landbruksarealet i Norge. - Vi ønsker et landbruk i hele landet. Vi ønsker å bruke de norske ressursene, og det handler om hvordan vi kan få landbruket til å slippe ut mindre klimafarlige gasser og. Prioner er smittestoffet i dødelige hjernesykdommer som Creutzfelt-Jacobs sykdom, kugalskap og skrapesyke. Også mer vanlige sykdommer som Alzheimers kan skyldes prionlignende proteiner Kyr ved fem gårder kan ha fått sykdommen kugalskap, viser undersøkelser fra Mattilsynet. Kyr ved fem gårder kan ha fått sykdommen kugalskap, viser undersøkelser fra Mattilsynet. Verdens land Abonnement Kontakt Om oss Personvern Tips oss Mitt ord Ukens avis. Norge Publisert: 23. januar 2015.

Norge har derimot ikke et slikt overskudd, og Bellona følger derfor Landbruksministeren i hans resonnement: Destruerer Norge storfekjøtt får vi underskudd og kommer til å måtte importere. Norge er i følge EUs vitenskaomite blant de landene med laveste risiko for kugalskap - import av storfe vil derfor neppe redusere risikoen for kugalskapsmitte, snarere tvert i mot Rutineprøver tatt fra en avlivet ku i Nord-Trøndelag tyder på at kua kan ha hatt kugalskap (BSE). Materiale er sendt til et referanselaboratorium i Storbritannia for endelig diagnose Norge har siden 2001 hatt et overvåkingsprogram for kugalskap. Dyr som dør plutselig eller blir avlivet, blir testet. Ifølge Veterinærinstituttet har omtrent 20.000 storfe blitt testet årlig, til sammen 273.000 dyr, uten at sykdommen er blitt påvist her i landet

Bøndene nekter å betale for forebygging av kugalskap i Norge. Dette er ikke overraskende fra en næring som er vant til å skyve ansvar og risiko over på samfunnet. Publisert den 30. januar, 2001 av Marius Hol Klassisk kugalskap er aldri funnet hos storfe i Norge men et tilfelle av atypisk kugalskap ble diagnostisert i Norge i begynnelsen av 2015. Risikovurderinger har konkludert med at forekomst av klassisk kugalskap i Norge er usannsynlig. Tiltak for å hindre smitte

Liten sjanse for kugalskap i Norge - Dagbladet

Kugalskap - Alle artikler - NR

Mistanke om kugalskap. Ei ku i Nord-Trøndelag har testet positivt. I henhold til regelverk for overvåkning av BSE i Norge ble det rutinemessig tatt ut hjerneprøve. Prøven som ble analysert på Veterinærinstituttet i Oslo, viste seg å være positiv på den innledende testen (ELISA-test) Aids,Kugalskap, Sars, Fugleinfluensa. Det samme hysteriet hver gang. » Samfunn og verden » Skråblikk og generaliseringer; I 2017 døde 1700 mennesker i Norge av vanlig influensa. I Wuhan er over 73000 mennesker smittet, og 1873 er døde pga Coronaviruset

Røde Kors - sammen får vi hjelpen helt frem. Vi hjelper mennesker i Norge og ute i verden. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte Søk i lavkarbosidene: Tilpasset søk Lavkarbo.no :: Karbojunkie > Utenfor tema > Generell diskusjon: Kugalskap... Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden. I sin opprinnelige form har den først og fremst rammet høns og ender.Et par mutasjoner er zoonoser, som muliggjør smitteoverføring fra dyr til mennesker. I 2005 var det internasjonal redsel for at virusvarianten H5N1 kunne mutere videre på en slik måte at smitteoverføring fra.

Kugalskap påvist i Norge - Aftenposte

Kugalskap er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kugalskap i ordboka Den nyeste statistikken for dødsfall i Norge er fra 2018, da døde 40.768 personer. Dette var kun 0,77 prosent av befolkningen, som er tidenes laveste andel dødsfall i løpet av et år. Men hva dør vi egentlig av i Norge? Kreftsykdommer. Kreftsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge Siden det oppsto kugalskap i Japan tidlig på 2000-tallet, har både japanske myndigheter og EU iverksatt maksimalt streng kontroll, sier Bela Szabo, daglig leder av A La Carte Produkter, de første i Norge som får importere rent wagyu-kjøtt direkte fra Japan. Szabo snakker også om prisen på wagyu Vi får se om ett halvt år hvordan d ligger an om halve Norge er døde da. Slik det nesten høres ut som. D er en del av naturens gang mener jeg da. Vi kan ikke beskytte oss mot alt. Er kanskje naturens måte å bekjempe overbefolkning. I dyreverden skjer jo dette ofte. Blir det for mye hare, får de harepest og bestanden reguleres Ikke kugalskap. De to smittede telemarkingene har ingen kjent smittekilde, og det vil ikke bli satt i gang noen jakt på smittekilde heller. Det gjøres bare når prionet mistenkes å være en «variant CJS», overført fra storfe som har kugalskap. Det er aldri registrert kugalskap på storfe i Norge

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020) Sammendrag av innhold Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF, som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Serbia, med unntak av Kosovo administrert av F. Statusen. Lars-Arne Høgetveit. 17 . Kugalskapens prioner (PrPsc) - et veiskille for Norge? Olav Sandvik skal ha blitt alarmert rundt 1990 da det ble oppdaget at man i Storbritannia hadde redusert temperaturen for varmebehandlingen av dyre-kadavre som så ble oppmalt og brukt som dyrefòr BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014) Sammendrag av innhold Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA og visse tredjeland iht. deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt fare for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Italia, Japan, Nederland, Slovenia og USA som oppgraderes fra.

kugalskap - Store norske leksiko

Undersøkelser foretatt av britiske landbruksmyndigheter har til nå ikke påvist kugalskap i sau, uttaler britiske myndigheter Kugalskap, bovin spongiform encefalopati (BSE), er meget smittsomt, men foreløpig er det ikke funnet tegn til sjukdommen på flere dyr. Castilla y Leon er en autonom region nord i Spania. Regionen har en utstrekning på 94 223 km², og er med det den største av Spanias 17 autonome regioner. I folketall er den sjette største regionen i Spania Prioner er infektiøse proteinpartikler eller proteinmolekyler som deltar i pakking og folding av proteiner i hjernen, og er involvert i sauesykdommen scrapie, kvegsykdommen kugalskap (BSE) og Creutzfeldt-Jakob sykdom (CJD og vCJD) hos mennesker, samt skrantesjuke (CWD) hos hjortedyr. Det var en meget overraskende oppdagelse at feilpakkete resistente prionproteiner kan overføre smitte.

Nordmenn hadde rett om skrapesyke

KUGALSKAP. en fryktet sykdom som er lett å utrydde ? Michael A. Tranulis. Forsker, Norges Veterinærhøgskole, institutt for småfeforskning, Sandnes, Norge. 1986 ble det påvist en ny sykdom hos storfe i Storbritannia. Symptomene tydet på alvorlig hjerneskade Sykdommen har mye til felles med kugalskap og skrapesyke. Dødelig sykdom påvist hos hjortedyr i Norge | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Hopp til hovedinnhol Varebeskrivelse. T-benstek skjæres av filetkammen, som er nedre del av dyrets ryggrad. Navnet har T-bensteken fått fordi den har et ben formet som en T. På den ene siden av benet sitter indrefileten på den andre ytrefileten

https://www.dagbladet.no/nyheter/kugalskap-pavist-i-norge-for-forste-gang/60810810Vet ikke hva de mener med kugalskap her fra 20.. Overvåkingsresultatene fram til nå, der 273 000 norske storfe har testet negativt for BSE, støtter også opp under at vi i Norge har hatt god kontroll med produksjon og fôret. - Det er ikke overraskende, men likevel godt å få bekrefta at det er den atypiske varianten som kan oppstå spontant det dreier seg om, sier Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag

Flere aviser rapporterer at storfe og struts i Norge fôres med bl.a. laban-avfall fra Nidar. Er ikke Laban (seigmenn) laget fra gelatin, og er ikke dette derfor strengt forbudt pga faren for kugalskap? Med vennlig hilse kugalskap på engelsk. Vi har én oversettelse av kugalskap i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.kugalskap i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

EU's regler, som Norge har sluttet seg til, krever at denne typen mat varmes opp til 135 grader, Kugalskap har også blitt et spørsmål om tillit til forskere, eksperter og myndigheter. Den britiske regjering har i årevis vist til at forskere har avvist at kugalskap kan påvirke menneskers helse Kugalskap er aldri tidligere påvist i Norge. Siden overvåkningsprogrammet for kugalskap ble etablert i 2001, er om lag 273 000 storfe testet. Tips en venn Del på Facebook Del på Twitter . Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808. Besøksadresse Moerveien 2A. Daglig leder Ross Rader trodde først det var en spøk, da han fikk brevet fra Gateway 2000.I brevet ble Tucows bedt om å opphøre bruken av all ku-relatert grafikk for ikke å forvirre og bedra forbukerne.. Nå ler han ikke lenger. Sharewareselskapet Tucows, som Rader leder, står istedet i fare for å bli dratt til retten i en langvarig strid med Gateway 2000 Kugalskap og Mattilsynet · Se mer » Norge. Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. Ny!!: Kugalskap og Norge · Se mer » Norsk Telegrambyrå. Norsk Telegrambyrå, NTB er Norges sentrale nyhetsbyrå. Ny!! Rådyr overfører kugalskap til våre husdyr! Emner om alt som har med saker og ting som en har i hagen å gjøre, men som ikke hører hjemme under noen andre fora i denne kategorien. Skriv et svar. 13 innlegg • Side 1 av 1. guest » 07 Aug 2002, 14:56

Medier: Kugalskap. Mortensen, Jørn . Det er i og for seg glimrende at mediene tar på seg oppgaven som vaktbikkje for folket. At mediene retter et kritisk søkelys mot alt snusk og fanteri som rører seg under overflaten Professor John Collinge, som er en av rådgiverne til den britiske regjeringen i kugalskap-saken, sier til avisa the Edinburgh News at inkubasjonstiden for kugalskap hos mennesker kan være hele 30 år. - Jeg frykter at vi bare har sett den spede begynnelsen på denn Norge hadde hatt strenge krav til varmebehandling av kjøttbeinmel helt siden 1959 (134°C), i tillegg var bruken av kjøttbeinmel som proteinkilde i dyrefôr begrenset og ble forbudt i 1990. Daværende veterinærdirektør Olav Sandvik (1925-2010) sto hardt på at innføring av kjøttbeinmel fra England ville være et brudd med innføringsplakaten fra 1961 som forbød innføring av smittsomme dyr EU halter etter Norge EU innfører endelig en lov om merking av hvor maten kommer fra. Men unionen er ennå langt fra i mål - og faktisk langt bak Norge på viktige områder Velkommen til Bring. Her kan du som bedrift bestille og spore transport av pakker, gods og post

Fakta om kugalskapBakgrunn: Fakta om musepestVillmann ble verdens dyreste | DN

I fjor ble den smittsomme og dødelige hjernesykdommen skrantesjuke hos hjortedyr oppdaget for første gang i Norge. Nøkkelen til å bekjempe den fryktede sykdommen, så vel som kugalskap hos storfe og skrapesyke hos sau, kan ligge hos norsk melkegeit Man mener at den fjerde formen er en menneskelig variant av kugalskap , og at smitten stammer fra storfe med kugalskap. SKOTSK HØYLANDSFE: Det er hos ei gammel ku av denne importerte kjøttferasen at det for første gang er påvist kugalskap i Norge. Storbritannia, der denne rasen stammer fra, har hatt kulgalskap i mange år Kugalskap 2001. I 2000/2001 var det kugalskap (bovine spongiform encefalopati - BSE) som skremte oss. Vi så en veldig gal britisk ku på Dagsrevyen, og dermed innførte vi et forbud mot alt storfekjøtt fra Danmark, riktignok kortvarig. Passasjerenes sko ble vasket flyplassene Tags: Heidi, kugalskap, kvige, Lilly, saftig gress, stikke av, yr on 7. juli 2015 by Bondekona. Kategorier. Åndelige betraktninger (49) Bli kjent på garden (2) Bondekonen forklarer (7) Familieliv (128) Gardslivet (94) Et stykke Norge - på hjul 22. september 2017 Rabies (hundegalskap) er en svært alvorlig virusinfeksjon som forekommer i mer enn 150 land eller områder i verden. Smitten overføres ved dyrebitt, og risikoen for å få rabies er stor dersom en blir bitt av et smittet dyr

 • Ethiopian traditional clothes new style.
 • Digikam vs darktable.
 • T plus erfaring.
 • Meteor krater.
 • Anne frank english wikipedia.
 • Flere kilder i samme parentes.
 • Voksesmerter kjerringråd.
 • Bavaria bootsbau.
 • Pent skien.
 • Lucario evolution.
 • Norske klokkemerker.
 • Hva er paris mou.
 • Neymar bilder 2018.
 • Ægir øltyper.
 • Pizzafyll matprat.
 • Vegetarkurs bergen.
 • Stadt crailsheim personalabteilung.
 • Jackson pollock.
 • Juledikt nynorsk.
 • Atlantis spilleliste.
 • Hvor lenge etter intervju får man svar.
 • Red panda in india.
 • Olaf tufte timbersport.
 • Paper introduction examples.
 • Gods band.
 • Beste drone met camera.
 • Lav karbo tabell.
 • Herbstfest berlin.
 • Mannen min irriterer meg.
 • Italiensk popmusikk.
 • Janneogfrank blogg.
 • Loty last minute.
 • 1 mai feste in karlsruhe.
 • Continental dekk slitasje.
 • Kontrolfreek norge.
 • Frisør harstad.
 • Rhodesian ridgeback hobbyzucht.
 • Lustige geschwister sprüche kurz.
 • Wochenblatt ravensburg gesellschafter.
 • Die schönsten frauen deutschlands.
 • Tale til min søsters konfirmasjon.