Home

Hva er idrettstinget

Organisering - idrettsforbunde

 1. Idrettstinget er den organiserte idrettens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år. Idrettsstyret er idrettens høyeste myndighet mellom idrettstingene. Styret har som oppgave å gjennomføre de vedtak som er fattet på tinget, samt andre fellesoppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Ledermøtet avholdes årlig mellom idrettstingene
 2. Idrettstinget 2019 vil benytte et møtestyringssystem levert av Trippel M. For best mulig gjennomføring av Idrettstinget, er det viktig at alle representanter setter seg god inn i hvordan systemet fungerer før Idrettstinget starter. Høringssvar Idretten vil! Alle innkomne høringssvar til Idrettens langtidsplan - Idretten vil! er nå.
 3. Foran Idrettstinget har nesten all oppmerksomhet handlet om de tre kandidatene til valget av idrettspresident. Men det har vært vanskelig å få med seg hva som er den idrettspolitiske.
 4. Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Det er idrettsråd i ca. 370 av landets 430 kommuner. Idretten er således den frivillige organisasjon som har det best organiserte idrettspolitisk apparat lokalt. Dette gir store muligheter
 5. Norges idrettsforbund (NIF) er en norsk idrettsorganisasjon stiftet i 1996 ved sammenslutning av Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité. Organisasjonen fikk sitt nåværende navn, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt ved årsslutt i 2007 og de enkelte særforbundene overtok ansvaret for de funksjonshemmede.
 6. Idrettstinget 2019 hadde flere saker på agendaen. Blant annet ble det sagt ja til OL-sonderinger, altså søke om å holde vinter-OL. OL i 2030 er neste mulighet for det
 7. Det er i et lengre innlegg på sin egen Facebook-side at Pettersen tar et oppgjør med hva han opplevde i helgen. Nå mener østfoldingen at idrettstinget må demokratiseres og moderniseres. les ogs

Idrettslag er en organisasjon som tilrettelegger for idrettsaktivitet. Idrettsklubb, idrettsforening og sportsklubb er andre begrep som nyttes for denne typen idrettsorganisasjoner. Et idrettslag er oftest knyttet til et mindre geografisk område, gjerne sentrert rundt en skole med idrettshall eller et idrettsanlegg Berit Kjøll presidentvalg Idrettstinget 2019 Er dette full åpenhet? Berit Kjøll og Idrettsstyret har tatt kontroll over jobben med å finne ut hva som gikk galt under presidentvalget Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. Det er idrettsråd i nesten alle kommuner (ca. 370 av 430) I den endeløse rekken av utfordrende temaer som ikke fikk det skikkelige ordskiftet på Idrettstinget som det burde fått, Det gikk til kjernen av hva begrepet «idrett» egentlig er for noe

Kun to av ti delegater til idrettstinget visste om Berit Kjølls bruk av kommunikasjonsbyråer. Seks av ti mener den typen pengebruk i idretten er ugrei — Vi har et tidspunkt og det er idrettstinget den 11. mai. Vi skal ha avgitt en innstilling til norsk idrett fire uker før og alt går i trykken mandag. Vi har fulgt den fremdriftsplan som er lagt for å gi riktig informasjon, sier han. — Dette er et formelt forhold som vi har forholdt oss til Det er én måned til norsk idrett skal gjøre nettopp det. Da velger Idrettstinget sitt nye styre i Lillehammer. - Hva skal du gjøre når du ikke er idrettspresident mer? - Jeg har ingen tanker om det, sier Tvedt som skulle bli fylkesordfører i Rogaland før han ble idrettspresident for snart fire år siden Måter å drive aktivitet på er i endring, og på Idrettstinget banker Norges Functional Fitness Forbund på døren som et nytt særforbund (sak 11.2). Her blir det en viktig øvelse for alle oss på Lillehammer at vi med nysgjerrighet setter oss ordentlig inn i hva denne, for flere kanskje, nye sporten er

Idrettstinget 2019 - idrettsforbunde

Idrett, Oslo Vil Idrettstinget gjøre en forskjell

Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800-2000 til vel 3000 meter over havet, altså så høyt over havet at lufttrykk og oksygeninnhold er vesentlig lavere enn i lavlandet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data . Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data ( NLOD ) Når delegatene på idrettstinget skal lande hvem de ønsker som president, er det ekstremt viktig at de er bevisste på hva og hvem som utgjør grunnlaget for at de har stemmerett

Hvorfor møte på Generalforsamlingen 31/3? - Nordstrand

Video: Idrettspolitikk - idrettsforbunde

Norges idrettsforbund - Store norske leksiko

 1. Høydehus er et bygg med rom der oksygeninnholdet i luften kan reduseres. Teknologien bygger på den som benyttes i trykkammer.Formålet er å konstruere forhold som ligner på oksygensammensetningen i større høyder over havet.. Høydehus er utviklet med tanke på at toppidrettsutøvere skal slippe å reise på lange treningsleirer i høyden, men alternativt oppholde seg i et høydehus nær.
 2. Norsk idrett har røtter tilbake til norrøn tid hvor også begrepet idrett kommer fra. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter, og har også vært et foregangsland når det gjelder å få kvinner med i idretten. I dag inngår norsk idrett som en del av norsk kultur. I moderne tid har norsk organisert idrett gjennomgått en omfattende utvikling
 3. Hva er allidrett Kunnskap om aktivitetsnivå, utvikling og frafall i idretten har ført til at Norges Idrettsforbund har lagt vekt på å klargjøre barneidrettens målsettinger og innhold. Idrettstinget vedtok i 1987 retningslinjer som idretten skal bygge på når den utformer tilbud til barn
 4. Også er jeg sikker jeg på at tinget kommer til å velge et godt styre for framtida, svarer han på spørsmål om hva som er hans spådommer for idrettstinget

Ny idrettspresident i Idrettsforbundet - Dette er vår nye

Idrettstinget er organisasjonens høyeste myndighet. En av oppgavene er å vurdere norsk deltagelse i olympiske leker. I spørsmål som gjelder Norges forberedelse til og deltagelse i de olympiske leker gjelder IOCs charter. IOCs representant(er) i Norge skal ha plass i idrettsstyret som er NIFs høyeste myndighet mellom tingene Hva er idrett.no? November 3, 2016. Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om vedtak på Idrettstinget og om nye regler som lag og foreninger tilknyttet Norges Idrettsforbund nå må forholde seg til. I denne prosessen er det også kommet en fellesportal for norsk idrett. Den nettsiden heter idrett.no Hva Sæther tenker på når han hevder at «særforbundene ønsker å ødelegge det rammeverket som i seinere år har gitt Norge fantastiske toppidrettsresultater», er ikke mulig å forstå Hva er «fair play» nå? Idrettstinget i mai skulle markere skille mot en ny tid, der dette kapitelet ble lagt bak oss og det igjen skulle handle om idrett. Slik ble det ikke Bilder fra Idrettstinget 2019 vil bli lastet opp på Idrettsforbundets Flickr-konto, og kan benyttes fritt til redaksjonell bruk mot kreditering. Akkreditering: Media som ønsker å dekke Idrettstinget er hjertelig velkommen. For påmelding, send inn navn, redaksjon og funksjon til kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard. Overnatting og mat

KOMMENTAR. LILLEHAMMER (Dagsavisen): Det er mange som tror at Idrettstinget bare handler om ledervalg. Det er feil. Men det ligger under alt som skjer i tingsalen på det som var IOC-hotell i 1994 Foran Idrettstinget har nesten all oppmerksomhet handlet om de tre kandidatene til valget av idrettspresident. Men det har vært vanskelig å få med seg hva som er den idrettspolitiske forskjellen på dem, og hva de vil prioritere hvis de blir valgt Video som tar utgangspunkt i NIFs lov og det som skjedde på idrettstinget i 2019. Skip navigation Sign in. Search. Hva skjer på idrettstinget Hvor i verden er det lettest å bli rik. I 2006 ble Idrettstinget holdt i Skien. lokalt nivå I kommunen er det en egen idrettsavdeling, med en idrettssjef. De skal blant annet samarbeide med Idrettsrådet om bygging av anlegg i kommunen. I et idrettslag er det årsmøtet som er det høyeste organ. Det er bare de som er medlemmer i idrettslaget som kan få sine saker tatt opp på.

Hockeypresident kritiserer idrettstinget: - Selsom og

 1. Det store målet er å få saken opp på idrettstinget i mai 2019. - Hva håper dere egentlig på idrettstinget? En presentasjon av planene, eller en konkret sak hvor tinget sier ja eller nei til et OL? - Det er egentlig det siste, men vi har ikke helt bestemt oss. Det er bare ting hvert fjerde år, så det er klart vi må få en åpning.
 2. Kickboksing er en kampsport som oppsto på begynnelsen av 1970-tallet i USA. Kickboksing består av en kombinasjon av slag fra boksing og spark fra karate.. Kickboksing har sin opprinnelse i USA i 1972.Sporten ble lansert i Europa og først i Tyskland i 1974 under navnet kontaktkarate
 3. Norske fotballsupportere ber Idrettstinget forkaste NFF-forslaget som åpner for investoreide idrettslag. Tekst Lars Johnsen. I februar sendte Norges Fotballforbund et forslag om endring av norsk idretts lover til behandling på Idrettstinget. Tinges samles førstkommende helg (5.-7. juni)
 4. Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år

Sosiale konflikter og samhold. I 1910 ble Norges Riksforbund for Idræt dannet som en paraplyorganisasjon for særforbundene. Også Centralforeningen ble med, men den så det fortsatt som sin oppgave å arbeide for allsidig idrett i den hensikt å styrke forsvarsevnen og forbedre folkehelsen Hva er idrett.no? November 3, 2016 Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om vedtak på Idrettstinget og om nye regler som lag og foreninger tilknyttet Norges Idrettsforbund nå må forholde seg til. I denne prosessen er det også kommet en fellesportal for norsk idrett Idrettstinget blir avholdt hvert fjerde år og er Idrettsforbundets høyeste myndighet (for de spesielt interesserte, her er alle ting- dokumentene). Her møtes alle særforbund og idrettskretser for å vedta Idrettspolitisk dokument (IPD) og langtidsbudsjett, behandle ca. 90 lovendringsforslag, godkjenne årsrapporter og regnskap og ikke minst velge nytt Idrettsstyre Mirakuløst nok er de samme tre personer gjenvalgt av idrettstinget, med fullmakt til å fremforhandle hva det måtte være av honorar til ny idrettspresident. Valgkomiteen til årets idrettsting. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning

Det er idrettstinget som er øverste organ og som skal ta ut sitt lag. - Tror du det er omstridt at du nå stiller som kandidat? - Det må andre svare for. - Hva tenker du selv? - For meg har det vært viktig at jeg skal svare for det de ba meg om på idrettstinget i Trondheim (i 2015). - Hva vil du legge vekt på når du skal oppsummere Idrettstinget 2019. idrettstinget 2019 1 saksdokumenter til idrettstinget 1. godkjenning av fremmØtte representanter - forslag fra idrettsstyret forslag til vedtak ; 24.-26. mai skal det være idrettsting på Lillehammer. Et av forslagene til vedtak som har kommet opp, er å splitte idrettsforbundet i to. Det er Norges Idrettsforbund innfører prøveordningen som gjeldende frem til Idrettstinget 2023 (klikk for å lese hele saken på NIFs nettside). En videreføring av ordningen forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen

Idrettslag - Wikipedi

12 år. Noen er imot det. Hva gjør vi for å imøtekomme dem? Disse reglene er jo typisk norsk. Det er ikke lov å være best, du kan ikke skille deg ut og alle skal være like gode har et barn et stort talent innen en idrett, bør man bare kjøre på spør du meg Spesialisering er bra så lenge barnet vil det selv Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av hele norsk idrett på Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter Det er den PR-støtten som har skapt voldsom debatt i den drøye uken som er gått siden Idrettstinget. Viser manglende respekt for hva vi på grasrota står i. Sluttsum bekreftet. I sluttfakturaen bekreftes det at summen kom på 85.000 kroner uten moms. Med moms ble det 106.251 kroner Juridisk bistand for idrettsutøvere, idrettslag, foreninger og klubber. Idrettsjus er ikke et særlig definert fagområde. Etter hvert som idretten har blitt mer kommersialisert og profesjonalisert har det utviklet seg et større behov for juridisk kompetanse på en rekke rettsområder med idretten som bakteppe

Norges Cricketforbund | Norges Cricketforbund

«Idrettsstyret mener at det er til det beste for norsk idrett at styret fullfører arbeidet som er påbegynt og blir målt på resultatet av dette på Idrettstinget i 2019. Berit Kjøll skapte overskrifter da hun ble valgt på Idrettstinget i 2019, I en pressemelding 16. september sier Berit Kjøll at hun er bekymret for hva koronasituasjonen vil føre til for norsk idrett: - Flere som har sendt ut treningsavgift, opplever at den ikke blir betalt På idrettstinget vil det også bli debatt om Norge skal oppheve forbud mot bruk av høydehus. - I idrettsstyret er meningene delte. Men nå gå skiforbundet inn for ikke å oppheve forbudet.

«Idretten vil» ble vedtatt på Idrettstinget i 2019. Etter grundig høring ble «Idretten skal» vedtatt av Idrettsstyret forrige uke, som en forlengelse av «Idretten vil». Nå skal hvert enkelt organisasjonsledd tilpasse planverket til sin virksomhet og aktivitet. Dag Jacobsen, sportssjef i. - Ja, det er slik politikk er. Men det som er spesielt er at rett etterpå, på det første styremøtet etter Idrettstinget, besluttet Idrettsstyret å gjøre noe med satsene

Berit Kjøll presidentvalg Idrettstinget 2019 - Er dette

Lørdag er planen at både Troms og Finnmark Idrettskrets stemme over om de skal slås sammen eller ikke, noe som skjer i Tromsø. Det er en konsekvens av regionreformen Stortinget besluttet i 2018 og at Idrettstinget i 2015 besluttet å slå sammen idrettskretser hvis tilsvarende fylker ble sammenslått - Det er derfor vi har et nasjonalt styre. Vi har en president som er heltidsansatt og en kjempestor administrasjon i idrettsforbundet. Hvis ikke Norge tar det ansvaret, så er det ingen som tar det, sier Linda Hofstad Helleland. Rystet av Seefeld-avsløringer . På debattmøtet ville hun vite hva Mollekleiv og Tvedt ville gjøre for å skape. Det er en mye brukt klisjé at velgerne får de politikerne de fortjener. Denne gangen kan delegatene på Idrettstinget på Lillehammer velge mellom tre presidentkandidater og mange har fremhevet at dette er sunt for men det som er viktigst er faktisk hva kandidatene mener og gjør, og hvordan prosessen fram til stemmegivningen på. Jorodd Asphjell foreslår at lønna til idrettspolitikerne fastsettes av Idrettstinget. Det mener to trønderske idrettstopper er en dårlig idé

Tvedt har ingen plan for livet etter tiden som

Både hva gjelder utgifter, hva gjelder driftskostnader. Elisabeth Faret (51) er innstilt som 1. visepresident. Johan Olav Koss (51)er innstilt som 2. visepresident i NIF Men hva tenker han om at så få kommer, i forhold til det som er vanlig? - Det er beklagelig at formalia gjør at så mange ikke har fått godkjent deltagelse. Men det er et viktig idrettsting i dag, med en så stor økonomisk betydning, er det svært viktig at det som vedtas ikke kan eventuelt bestrides senere, på grunnlag av for eksempel feilaktig deltagelse i henhold til formalia «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av hele norsk idrett på Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år Det er en uttalelse som kanskje oppsummerer Kjølls perspektiv på vervet hun har fått. uten at hennes egen organisasjon har gitt noe råd. Kjøll varsler et løp fram mot idrettstinget om to år. Vi vet alle hva det betyr: Et massivt påvirkningsarbeid rettet mot idrettskretser og særforbund Leverer gode økonomiske og sportslige resultater, og sitter stille ved bordkanten når toppene krangler på Idrettstinget. Men den tidligere langrennstreneren er aktiv i kulissene, og flink til å velge sine venner og lojale medspillere. Vet hva han vil, og kan leve med at han ikke alltid er like populær i de største særforbundene. 4

Idrettsrå

 1. nelse
 2. Idrettstinget 2003 vedtok i forbindelse med Idrettspolitisk dokument 2003 til 2007 mål og strategi for å styrke idrettsrådene. Dette førte til at Idrettsstyret i 2003 oppnevnte et eget Idrettsrådsutvalg, ledet av NIFs president og med representanter fra Idrettsstyret, idrettskretser og idrettsråd
 3. Tom Tvedt: «Hadde jeg visst hvilken tsunami jeg gikk inn i, ville jeg gjort det på en annen måte.» Tom Tvedt (51) nekter å gi opp kampen om å fortsette som idrettspresident
 4. Hva innebærer relevant erfaring og videre utvikling/utdanning for trenere dersom målet er å legge til rette for god og hensiktsmessig aktivitet i grasrotklubbene, tillegg må NIF fortsette å oppmuntre de lokale idrettsklubbene til å følge de bestemmelsene og retningslinjene som er vedtatt av idrettstinget
 5. Det er dermed ingen uklarheter knyttet til hva Norges høyeste demokratiske idrettsorgan har besluttet at Troms og Finnmark idrettskretser skal gjøre i denne saken. Idrettskretsen advarer mot takra
 6. Hva som er rett nivå, er ikke jeg i stand til å sette. Men, det må ikke være sånn at man må være pensjonist eller bo i Oslo for å få et politisk toppverv i norske idrett

Hva er egentlig idrett? - V

 1. Idrettstinget får spørsmålet om en mulig ny norsk OL-søknad på bordet i helgen. Trolig vedtas forslaget om sonderinger. 2030 er sannsynligvis første mulighet
 2. Norges Snowboardforbund (NSBF) Årets Kvinnelige Kjører.. 10. Okt, 2019; Årets Mannlige Kjører.. 07. Okt, 201
 3. Hva som er rett nivå, er ikke jeg i stand til å sette. Men, det må ikke være sånn at man må være pensjonist eller bo i Oslo for å få et politisk toppverv i norske idrett. Det må være en økonomi i slike verv som gjør at rest-Norge kan engasjere seg slik det kreves, sier Helland
 4. av advokat Andreas Søreng Høiby Innledning Fra tid til annen trekkes debatten om barneidrett opp på dagsorden i ulike medier. Mange kjenner til begrepet, men ikke alle er kjent med hva som egentlig ligger i dette. Idrettstinget vedtok på idrettstinget i 2007 egne «Bestemmelser om barneidrett» og bestemmelser om idrettens barnerettigheter
 5. Ny lovnorm - vedtatt på Idrettstinget på Lillehammer i mai-19, har virkning fra 01.01.2020, og ligger vedlagt denne e-post. Noen presiseringer på ting som kanskje er uklart: 1. Ny lovnorm skal behandles/vedtas på første styremøte. Nødvendige punkter og gjennomgå er «gulet ut» i vedlegget. 2

Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag - og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite. Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023 Bergen er en mangfoldig og aktiv kultur- og arrangementsby med en stor mengde små og store begivenheter innen idrett, musikk, scenekunst, film, gastronomi, festivaler samt arrangementer av næringsmessig karakter. Plan for store arrangement er utarbeidet for å synliggjøre hvordan Bergen kan videreutvikl

Er mediene en stressfaktor for idrettens ledere? Mye tyder på det. Men den er også til god hjelp. Av Reidar Sollie. Å høre på innleggene under Idrettstinget på Lillehammer var en fascinerende øvelse, sett fra vår side. Mediene ble omtalt i mange sammenhenger, både som støttespiller, som dokumentasjon på enkeltsaker og som hoggestabbe Totalt er det 166 stemmeberettigede. På idrettstinget har særforbundene (54) og idrettskretsene stemmerett, 75 stemmer på hver. Hele idrettsstyret sitter også på hver sin stemmerett. Det samme gjør Norges IOC-representant Kristin Kloster Aasen og tre representanter for utøvere. Idrettspresidenten velges for en periode på fire år Sammendrag. I perioden 2016-2017 har Norges idrettsforbund (NIF) tatt flere grep for å bedre tilliten blant sine medlemmer og bevare legitimiteten i allmennheten. Årsaken var en voksende kritikk om at forbundets ledelse ikke levde opp til interessentenes forventninger om godt styresett (good governance): gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og ansvarliggjøring

Så hva er det som har en evig betydning? Hva er det som er viktigere enn OL, viktigere enn å fremheve Nord Norge, viktigere enn å få bygget ut infrastrukturen i landsdelen? Medmenneskelighet, ansvarlighet og ditt forhold til Gud er faktisk viktigere. For det er disse tingene som har en betydning for evigheten, ikke alt det andre Idrettskretsene Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark vil fremme et forslag til Idrettstinget om å se på muligheten om OL og Paralympics i Norge i 2030. Det dreier seg om et annerledes OL som slik det er tenkt skal spres over hele landet. - Idretten er Norges største folkebevegelse, derfor vi Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år innen utgangen av juni. Norges idrettsforbund sender Idrettstinget 2019 direkte fra Lillehammer Hotel. Idrettstinget begynner fredag 24. mai kl 13.00 og varer til søndag 26. mai kl 13.00 Berit Kjøll (63) fra Asker ble valgt som ny idrettspresident på Idrettstinget

NRK-undersøkelse: Seks av ti på idrettstinget mener PR

Idrettstinget 2011 vedtok Idrettspolitisk dokument (IPD) med mål om å styrke toppidretten: «Det er av stor betydning for Norge å ha en toppidrett som skaper store opplevelser for folket og samtidig gir idrettsungdommen noe å identifisere seg med. Det krever stadig fornyelse om en skal opprettholde Norges posisjon som ledende toppidrettsnasjon Lovendringsforslag og innkomne forslag til Idrettstinget 2019 forslag om å presisere at det er en forutsetning for å delta i en aktivitet innenfor NIFs organisasjon, bør kanskje presiseres hva man legger i «betydelig omfang». Bør kunne vedtas. 26 Idretts-styret § 2-15 Høye

NIF-toppene har tenkt seg om: Nytt nei til Helleland-råd

Omkamp på idrettstinget - Bergens Tidend

Tvedt har ingen plan for livet etter tiden som

Knut Bjørklund på talerstolen på idrettstinget tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Endelig er idrettstoppene kvitt brysomme Knut. KOMMENTAR: Omstridt, debattert og med kontroversielle synspunkter helt til det siste. Det var aldri stille rundt Knut Bjørklund 11. mai starter dessuten idrettstinget i Skien. Men norsk idretts øverste organ, som kun holdes hvert fjerde år, må klare seg uten den før svært så innflytelsesrike ekspedisjonssjefen. - Glomsaker har vært norsk idretts mektigste mann i mange år. Da Valgerd Svarstad Haugland styrte, fikk han nesten gjøre hva han ville - Idrettsbevegelsen er en av de få tingene som binder hele det norske samfunnet sammen, og som leverer gode resultater på alle områder. Derfor synes jeg at den fortjener et langt bedre omdømme enn hva som er tilfelle i dag. Med et lederskifte nå, tror jeg at jeg virkelig kan være med og bidra til å løfte dette området

På idrettstinget i 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i lovnormen for idrettslag som trådte i kraft 1.1.2020. Alle idrettslag må ha en lov som er i tråd med lovnormen, og Sagene IF måtte derfor gjennomgå og tilpasse vår lov til denne. Styret vedtok ny lov på sitt møte 12.12.2019, les mer under Det er i hverdagen det store slaget om folkehelsa må tas. Og i hverdagen er idretten en lett inngangsport til en mer aktiv hverdag for de fleste av oss, kanskje spesielt for barn og ungdom. Men hvor er idretten i et folkehelseperspektiv? Hva med idrett for å holde seg i aktivitet? Hva med idrett for å holde barn, unge og voksne sunne og friske Hva er de fysiske og psykiske virkningene av at idrettens fellesskap i lang tid er erstattet med passivitet Men så enkelt er det ikke i en idrettsbevegelse som er blitt betydelig profesjonalisert de senere årene. la for eksempel fram sine forventninger på idrettstinget for ett år siden Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon. I tillegg har vi Bestemmelser om barneidrett. Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2015. Hva er forskjellen Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes. I Norge er over 500.000 barn med på idrettsaktiviteter i regi av norsk idrett

Fem saker som fornyer på Idrettstinget - Nyheter - Hva

Idrettstinget 2019 fra et ungt perspektiv Victoria Valne

Innlegg: Idrettspresident og syndebukk D

KOMMENTAR: Astrid Strandbus (50) nye verv som styremedlem i Norges idrettsforbund er ikke noe man kan ta lett på. Avgjørelsene hun skal være med på å ta, vil få innvirkning på svært mange Etter at Idrettstinget stemte gjennom vedtaket skal det nå opprettes en bred og komplementerende gruppe som skal hente inn fakta på hva som skal til for at Norge skal kunne arrangere et nøkternt og annerledes PL/OL. De fire idrettskretsene har vært tydelige på at en eventuell OL-søknad skal være nøkternt, folkelig og bærekraftig Dokument til Idrettstinget . Sak 304/2000-2003 Regnskap 2002 . Sak 305/2000-2003 Aktuelle saker til NFIs Forbundsting Sak 306/2000-2003 Status organisering av døveidretten . Sak 307/2000-2003 Uttakskriterier til Paralympics og Deaflympics . Sak 308/2000-2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2002 og rutiner for fremtidi

Kun uker etter Astrid (49) fikk lederjobb i TIL er hun

Bestemmelser om barneidrett - idrettsforbunde

- Hva er de store linjene her og nå? - Det er jo Idrettstinget i slutten av mai. Der besluttes de store linjene som også berører grasrota. Vi tar med våre viktigste saker til de lokale lagene og forteller dem hvile forslag som er inne. Vi vil gjerne høre hva de mener om det, sier han Idretten er fortsatt ikke for alle. Lommeboka er med på å avgjøre barns mulighet til å bli med i idretten. For å bekjempe sosial ulikhet, må vi bokstavelig talt få ungene på banen. Idretten har et stort ansvar for å få til det Ung medbestemmelse i norsk idrett - hva er status i dag? Unge representanter (26 år eller yngre) er klar minoritet i styrene til IK og SF. Mens 13 prosent av styremedlemmer i IK er unge, utgjør unge bare 7 prosent blant styremedlemmer i SF. Hvordan er unges vei til organisatoriske verv i SF og IK? Det er forskjellige veier inn for unge i et. • I 1987 VEDTOK idrettstinget BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. • Idrettsstyret har i 1993 og 2000 supplert disse med utfyllende kommentarer • Idrettstinget i 2007 vedtok idrettens barnerettigheter / bestemmelser om barneidrett Hva er det i rettighetene og bestemmelsen som gir begrensninger for utviklingen av norsk toppidrett Studentstyret ved Norges idrettshøgskole inviterer til den første debatten i forbindelse med valget av ny idrettspresident under Idrettstinget 2019. Tirsdag 5. mars kl. 18:30 - 20:00, auditorium Innsikt, NIH Gjennom debatten vil vi bli bedre kjent med de aktuelle kandidatene

Berit Kjøll utfordrer til presidentkamp: – Tror jeg kan vinneIdrettstopper slapp lønnskutt – beskyldes for lobbyvirksomhetaarshjul | JudoIngen idrettsregistrering i januar - Norges Svømmeforbund
 • Frankenstein junior distribution.
 • Føring av mannskapslister.
 • Bryllup i sopot.
 • E læring medisin.
 • 1 tag wellness ohne übernachtung baden württemberg.
 • Kommer for tidlig under samleie.
 • Iqsh stellenmarkt online.
 • Kantine 5 bremen parken.
 • Kyllingallergi.
 • Pokemon omega rubin hoopa.
 • Leie sykkel oslo.
 • Konjugasjon biologi.
 • Erste dates in graz.
 • Magic butterflys neumarkt.
 • Speeddating hasselt.
 • Geo smartbok.
 • Twilight 6 kinostart deutschland.
 • Olavs hall sarpsborg.
 • Worlds of norse mythology.
 • Hohlnägel bild.
 • Frost snowboard.
 • Zf cyanides hot girlfriend.
 • Teatersminke butikk.
 • Verktøy definisjon.
 • Parkplatz melle.
 • Kvadratrot formel.
 • Elforlaget ressurs sider.
 • Dr martens vintersko dame.
 • Anspent kjevemuskulatur.
 • Sammen kronstad.
 • Down syndrom.
 • Arlanda jakt och fiske.
 • Tony dinozzo sr.
 • Lego lekland.
 • Astrology miller.
 • Positivt kryssord.
 • Gud i islam.
 • Brekke sport.
 • Jordbruksareal per jordbruksbedrift definisjon.
 • Jesse johnson deacon johnson.
 • Pain definition.