Home

Hva er revisor

Hva er en revisor? - Vism

 1. En revisor er en person som praktiserer revisjon, også kalt regnskaontroll. Revisoren skal undersøke og godkjenne de økonomiske forholdene i en virksomhet. Hva gjør en revisor? En revisor kontrollerer altså at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler
 2. Dette er den eneste forskjellen i autorisasjonen mellom registrert og statsautorisert revisor. I offentlig sektor brukes revisorer også til forvaltningsrevisjon . Et revisjonsselskap skal bidra til at kapitalmarked, eiere, offentlige myndigheter og kreditorer har tillit til selskapet, og sikre at eierne mest mulig objektivt vet hva selskapet er verdt
 3. Som revisor utfører du revisjon. Det vil si at hovedoppgaven din er å kontrollere at årsregnskapene er riktig utført. Mange revisorer har andre arbeidsoppgaver enn å utføre revisjon, for eksempel å fungere som rådgivere for bedrifter
 4. Ordet «revisor» er for mange ganske ukjent, og det er vanskelig å egentlig forstå hvilke oppgaver en revisor har, og hvilken rolle hun har for din bedrift.. En revisor er en som utfører revisjon, uten at dette gjør oss noe klokere.Ordet re-visjon bygger på ordet «re» som i igjen, og «visjon» som i syn. Så en revisor er en som ser igjennom regnskapet og kontrollerer at alt er som.
 5. Se hva en revisor er raskt og enkelt, og når du trenger en. Fyll ut skjemaet og få tilbud av 3 forskjellige revisorer i dag, helt gratis
 6. morsom og interessant, er at den er variert. Jeg jobber med massevis av mennesker i ulike bransjer, og er tett på næringslivs-Norge. Les også: Vurderer du å studere økonomi
 7. Revisor er allmennhetens tillitsperson ved utførelse av lovfestet revisjon. Revisor skal utøve virksomheten med integritet, objektivitet og aktsomhet. En synliggjøring av disse i loven vil gjøre det lettere for allmennheten å danne seg et bilde av hva en revisjon innebærer

Hvorfor bli revisor? For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). MRR-studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig), Nord universitet i Bodø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Agder i Kristiansand og Universitetet i Stavanger Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne revisjonsberetningen. Revisorloven om revisjonsplikt Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til virksomheten ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan han ikke være revisor for virksomheten din Hva er revisjon? Revisjon er En som praktiserer revisjon kalles for revisor, og det er vanlig at revisoren også bidrar med annen type bistand og rådgivning, slik at virksomhetene enklere kan utføre lover og regler på korrekt måte. Revisjonsutførelsen skal være uavhengig,. Hva er en revisor? Når regnskapet er levert inn av regnskapsfører, så har de aller fleste mindre bedrifter gjort sin jobb. For mindre bedrifter er skaden rent skattemessig mindre dersom fravik eksisterer, eller om lover og regler ikke følges til punkt og prikke, og dessuten har ikke staten ressurser nok til å undersøke alle bedrifter i Norge i sømmene Hva er en revisor? Revisor Vanligvis forbindes rollen med revisjon av regnskap og kontroll av at bedrifter følger loven, men en revisor kan også kvalitetssikre andre systemer, kontrakter eller prosesser

Det er eierne i et selskap som velger en revisor, og eierne bør derfor stille krav til hva de skal forvente av revisor. For å oppfylle alle kravene er det helt sentralt at revisor har nødvendig godkjennelse til å kalle seg revisor, og at revisor er uavhengig av alle brukerne av regnskapet Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisoren under sitt arbeid har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene Som statsautorisert revisor har man mange jobbmuligheter, og er ettertraktet grunnet det omfattende kompetanseområdet. For selskaper som er revisjonspliktige kreves det at en registrert eller statsautorisert revisor kontrollerer årsregnskapet som er blitt utarbeidet av enten en autorisert regnskapsfører eller selskapets egne ansatte Hva Gjør en Revisor? Ordet «revisor» er for mange ganske ukjent, og det er [] Verdivurdering av Selskap. Det kan være ulike årsaker til at man ønsker en [] Hold deg Ajour med Regnskapføringen. Om du akkurat har startet et lite enkeltmannsforetak [] Datoer for Regnskap 2016

Hva er egentlig en revisor og hvorfor trenger vi dem? Publisert 10/31/2013 av Arne Johansen Skrevet i Tema Kort sagt er en revisor en uavhengig 3. part som kontrollerer regnskapet til selskaper og bekrefter at regnskapet oppfyller alle de lover og regler som er stilt for å drive virksomhet i Norge Hvem som er ansvarlig revisor følger av revisorloven § 3-7. du har fått revisorregisternummer må du oppfylle kravene til en hver tid for å beholde godkjenningen som ansvarlig revisor. Mer informasjon om hva som kreves etter at du har fått godkjenning som ansvarlig revisor med revisorregisternummer Akkurat hva en revisor koster handler til syvende og sist om hvor mye som skal revideres av denne personen. Enkel sammenligning. En enkel sammenligning mellom regnskapsfører og revisor er at en regnskapsfører gjennomfører regnskapet, mens revisoren bare se over en ekstra gang Revisjon, gjennomsyn, gransking, gjennomgåing, kontroll. Revisjon er en metodikk for undersøkelse som benyttes i tilknytning til regnskaper, ved vurdering av kvalitetssystemer og andre styringssystemer, vurdering av produkter, prosesser, oppfølging av kontrakter og så videre. Hensikten er å fastslå på en objektiv og faktabasert måte om et regnskap, et system og så videre. Revisjon (fra latin: ettersyn eller gjensyn) eller regnskaontroll, er en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold.Revisjon kan utføres av medarbeidere som ikke er autoriserte revisorer, men det er alltid en autorisert revisor som undertegner revisjonsberetningen

Revisor - Wikipedi

Hvis revisor innenfor sentrale deler av foretakets interne kontroll yter rådgivning, er det risiko for at revisor reviderer resultatet av egne råd. Et annet forhold er at revisor har en selvstendig plikt til å vurdere om foretaket har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll, jf. revisorloven § 5-1 annet ledd Hvilken påvirkning hadde den franske revolusjonen på verdensøkonomien? Det er for tidlig å si. Vits #2. En revisor er en som løser problemer du ikke visste at du hadde, på en måte du ikke forstår. Vits #3. Hva er forskjellen mellom en advokat og en revisor? Revisoren vet at han er kjedelig. Vits #4. Økonomer har forutsett 9 av 5. Hva tjener en revisor i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en revisor i gjennomsnitt en lønn på ca kr 690 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer. Lønnen for den enkelte revisor vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Valg av revisor. I tilfeller hvor selskapets årsregnskap skal revideres, er det generalforsamlingen som velger hvilket revisjonsselskap som skal fungere som selskapets revisor. Start aksjeselskap med EnklereStart.no. Når du starter AS gjennom EnklereStart.no vil du kunne velge bort revisor om det ikke er aktuelt for selskapet

Revisor utdanning.n

 1. Hva er revisjon? Vår hovedoppgave som revisor er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt et selskaps årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
 2. Hva gjør jeg hvis selskapet ikke lenger skal ha revisor? Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll i inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon
 3. Hva koster en revisor? Revisor er en kostnad som større aksjeselskaper er nødt til å regne inn i sine budsjetter. Personen ser over regnskap i aksjeselskapet, for å melde inn eventuelle avvik for eksempel til staten. Enkeltmannsforetak vil til sammenligning sjeldent ha krav til å benytte seg av en revisor

Vi har rask responstid, og er alltid tilgjengelig for å svare på dine spørsmål. Send oss en henvendelse gjennom kontaktskjemaet, eller ring oss på telefon 930 83 196 * Indicates required field. Navn * E-post * Telefon * Din henvendelse * Send. Adresse. Lysaker Torg 5 1366 Lysaker. Telefon. 930 83 196 Hva er ordinært utbytte? Når selskapet på ordinære generalforsamling gjennomgår og vedtar årsregnskapet, vil de også avgjøre hva som skal gjøres med årets overskudd og frie egenkapital. De bestemmer hvordan disse verdiene skal disponeres, og hvis de på ordinær generalforsamling beslutter å avsette utbytte til aksjonærene, kalles dette ordinært utbytte Finden Sie passende Jobs in Ihrer Stadt und bewerben Sie sich jetzt Registrert revisor er den beskyttede tittelen man får etter endt revisor utdanning. Gjennom utdanningen får man kompetansen som trengs til å ta på seg revisjonsoppdrag for alle små og store virksomheter uten børsnotering Hva er en revisor? En regnskapsfører er en person som utfører regnskapsoppgaver for enkeltpersoner eller selskaper. Den nøyaktige materiale som regnskapsfører håndterer varierer avhengig av størrelsen på selskapet og regnskapsfører spesialisering, men generelt omfatte

Spørrende til Trondheim-politikers millioninntekt

Hva Gjør en Revisor? - Revisjon og Regnska

Hva er en revisor? Få fullstendig oversikt he

Revisor - yrket på to minutter - hva gjør en revisor

 1. Hva er profesjonell skepsis? Hva er egentlig profesjonell skepsis og er det mulig å avgrense og dokumentere profesjonell skepsis? Hovedformålet med artikkelen er å besvare disse to spørsmålene.1 Det stilles store krav til revisor, særlig når det gjelder revisors «pro-fesjonelle skepsis». Begrepet er imidlertid utfordrende og vanskeli
 2. I hovedsak, reviderte regnskapet er ganske enkelt regnskaps-dokumenter som er utarbeidet av statsautorisert revisor på vegne av en virksomhet eller non-profit organisasjon. Her er noen grunnleggende fakta om reviderte regnskapet, og hvordan de brukes
 3. Hva er egentlig forskjellen på en revisor og en regnskapsfører? Trodde det var det samme jeg??? Spørsmål fra Hans Olav. Spørsmålet ble stilt den 30-11-2011
 4. Et år som revisor - Så jeg har blitt utfordret hele veien, samtidig som det er en god forståelse av de andre på avdelingen at man er ny. Begge revisorene, med utdannelse fra BI, forteller om en hverdag med mye for å se hva man syns er mest spennende. Jeg ønsket å jobbe i Enterprise. Men tanken er at man skal lære litt av.
 5. Kan jeg bli revisor om med utdannelse som siviløkonom? 24.05.2018 2018 Høyere utdanning; Hvordan blir jeg revisor, hva er snittet og er det spesielle opptakskrav? 15.01.2019 2019 Lov og rett; Hva av fag og skole trenger jeg for å bli revisor? 14.11.2014 2014 Utdanning; Kommer jeg inn på Oslo katedralskole med 4,9-5,0 i snitt? 07.06.2016.
 6. Hvem er vi Våre tjenester. e-revisjon Jobb smart - utnytt teknologi - spar penger og tid. Beregning av tilbud . Vår idè og visjon er å drive revisjon av god kvalitet, på en effektiv og fremtidsrettet måte

Revisors oppgaver og ansvar - Den norske Revisorforeninge

 1. Revisoren.no har flere års erfaring med årsoppgjør og vi vil gjøre prosessen så enkel som mulig. Gå til ØVRIG. Budsjettering, planlegging, opprydning av regnskap, forberedelser til bankmøter, eller utarbeidelse av Excel-modeller er eksempler på hva kunder ønsker hjelp til
 2. Tillit er helt vesentlig for oss som driver med revisjon. Selv om revisor er valgt av eierne, skal vi være en uavhengig og objektiv part. Vår jobb er å sørge for at markedet opplever at de kan ha tillit til din virksomhet, og at mulige interessenter kan være trygge på at det som blir presentert om virksomheten er riktig
 3. Er revisor uenig i forutsetningen om fortsatt drift skal det avgis en negativ revisjonsberetning og er det utilstrekkelige opplysninger skal det være forbehold om dette i revisjonsberetningen. Avsnittet skal ha overskrift: Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift
 4. Revisor og regnskapsfører er også sentrale tredjepersoner i denne forbindelse, og er på denne bakgrunn pålagt å samarbeide med boorganene. Ved siden av skyldneren selv, sitter revisor og regnskapsfører på utstrakt informasjon om skyldnerens virksomhet, avtaler, eiendeler, forpliktelser, regnskaper og annen forretningsinforma­sjon
 5. Gjennom testingen vil revisor og revisjonskunden få en økt sikkerhet på f.eks. hvorvidt: Kun relevant personell har tilgang til selskapets data; ansatte ikke har tilganger som overskrider deres ansvarsområde; det er etablert privilegerte tilganger, for eksempelvis, endring av masterdata og om endringer blir hensiktsmessig testes før de settes i produksjon
 6. Hva er revisjon ? Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, Revisor avgir en egen revisjonsberetning til årsregnskapet. Hvis revisor har kommentarer til regnskapet, kommer det fram som presiseringer eller forbehold i revisjonsberetningen

Hvordan bli revisor

Hva er revisjon? Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av den som kontrolleres. Både kvalifikasjonskravene og uavhengigheten går tydelig fram av revisorloven. En revisor kan for eksempel ikke ha økonomiske interesser eller tillitsverv i det selskapet han eller hun reviderer og kan ikke være Uansett hva slags ISO 14001 revisor er valgt, kan han jobbe med selskapet å skape en effektiv EMS. Han fører tilsyn med gjennomføringen av EMS, så tester det for etterlevelse. Han kan også trene ansatte om hvordan du best kan gjennomføre disse planene

Altinn - Må jeg ha revisor

Hva er revisjon? - Vism

Er du BREEAM-NOR-revisor og ikke med på listen, kan du sende e-post til: post@byggalliansen.no. Husk å legge ved godkjent BREEAM-NOR-lisensdokumentasjon. Ønsker du å utdanne deg til BREEAM-NOR-revisor. Se våre kurssider for mer informasjon. Informasjon til kunder. Oppdragsgivere må selv kontakte BREEAM-NOR revisor og AP for oppdrag Dersom revisor og noen i prosjekteringsteamet (f.eks. AP, entreprenør, rådgivere på fag) i et BREEAM-NOR prosjekt jobber i samme organisasjon/bedrift, må revisor identifisere og håndtere eventuelle habilitetskonflikter som kan oppstå som følge av dette.Hvordan eventuelle habilitetskonflikter er identifisert og håndtert skal fremgå i revisorrapporten til Grønn Byggallianse/BRE Global. «Revisor konkluderer med at budsjettprosessen i Brønnøy kommune ikke fullt ut er i tråd med lov- og regelverk og god faglig praksis. Til grunn for konklusjonen har revisor lagt vekt på at enhetene ikke er like gode på å vurdere endringer i behov og at enhetene i liten eller ingen grad forholder seg til prognoser i budsjettarbeidet», heter det blant annet i rapportens konklusjon LST Revisjon AS er et anerkjent revisjonsfirma som ble etablert på Kolbotn høsten 1992. I tillegg til ordinære revisjonstjenester har vi lang og solid erfaring innen skatterådgivning og bedriftsrådgivning. Vår kundeportefølje består av rundt 500 små og mellomstore bedrifter, samt organisasjoner og stiftelser

Revisor VS Regnskapsfører - Hva er egentlig forskjellen

Hva er en Revisor? - Regnskapsspråket - Tripletex

Det er lett å lære seg bruken av BREEAM-NOR. Manualen ligger på nettet. En rask innføring fra oss (NGBC), og du er i gang. Om du tror du vil komme til å be om et sertifikat, er det viktig at du kontakter en BREEAM-NOR revisor. Dette for å få registrert prosjektet så fort som mulig

- Første året er verstSlik betalte de ferier, pass og London-reiser med pengerHvordan vil dagens jobber påvirkes av automatisering?Kjenner du dem igjen? - Underholdning
 • Apa pictures.
 • Ikea pax aanbieding 2018.
 • Contergan film trailer.
 • Preußen münster pullover.
 • Vilhelm bjerknes vei 52.
 • Spikes fahrrad erlaubt.
 • Hva betyr regulering.
 • Stuenes skole.
 • Fysioterapeuten magasin.
 • Nytt norsk tidsskrift.
 • United airlines stock.
 • 60 sprit systembolaget.
 • Apple model based on serial number.
 • Monster energy logo.
 • No go areas deutschland liste.
 • Eiersuche düsseldorf.
 • Tuberkulose antibiotika.
 • Hvordan kan dyrene skaffe ilt når de lever under vandet.
 • Gs 1 norge.
 • Halle tor 2 karneval 2018.
 • Dna koch bodø.
 • Train gdansk.
 • Villvin engelmannii.
 • Reparere takpapp.
 • Uggs classic mini.
 • Bandit halvhjelm.
 • Lag noe godt av det du har i skapet.
 • Einstein lerntherapie rheine.
 • Lavprofil vinterdekk.
 • Veggkalender.
 • Hpz rheine schwimmen.
 • Jeep wrangler provkörning.
 • Elv i uk kryssord.
 • Sølv lysestake kubbelys.
 • Prepaid roaming.
 • Self service tide buss.
 • Husbanken lån til bolig.
 • Samtykke til innhenting av opplysninger.
 • Hvordan tilberede pangasius.
 • Tale til min søsters konfirmasjon.
 • Adjektiv kryssord.