Home

Nytt norsk tidsskrift

Nytt Norsk Tidsskrift er et norsk, flerfaglig vitenskapelig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt. Tidsskriftet er redaksjonsstyrt Inntil Nytt Norsk Tidsskrift i 2016 satte forskningsformidling på dagsordenen, hadde begrepet altfor lenge ligget i dvale. Som et honnørord på linje med goder som fred, samarbeid og kjærlighet, var begrepet, og dermed fenomenet, i ferd med å bli utkonkurrert av mer tellbare og potente slagord som «innovasjon», «omdømmebygging» og «impact»

Nytt Norsk Tidsskrift - Wikipedi

Tidsskrift for Den norske legeforening; Tidsskrift for kognitiv terapi; Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 6 måneders forsinkelse; Tidsskrift for helsesøstre (avsluttet 2018). Fag- og forskningsartikler innen fagområdet blir publisert på sykepleien.no. Ungdomsforskning. Delvis tilgjengelig; Utposten; Danske tidsskrifter: Børn og ung Siste utgave av Norsk Militært Tidsskrift (NMT) skal nå være mottatt i postkassen til våre abonnenter rett før ferien. Er du ikke medlem av OMS eller abonnent av NMT, kan vi med dette anbefale et medlemskap i OMS. - Så får du NMT rett i postkassen når nytt nummer foreligger. Forside er som følger: Mer [ Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo, Norway. 1,434 likes · 2 talking about this. NNT er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap, som skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale på.. Tidsskrift Adressebøker Katalog og baser Om samlingen Her er en oversikt over utvalgte tidsskrift som kan åpnes i nettbiblioteket. For titler merket med* kan årganger t.o.m. år 2000 leses fra norske ip-adresser Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Sentralbord: 23 10 90 00 • E-post: redaksjonen@tidsskriftet.no. Sjefredaktør Are Brean • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakate

Her finner du Nytt norsk kirkeblads utgaver siden nettpublisering starta i midten av 2005. Tidligere utgaver av NNK og dets forgjenger, Teologi for menigheten, finnes ved Teologisk bibliotek ved Universitetet i Oslo 3. april 2020: Register over publiseringskanaler merker tidsskrifter med UNIT ikon når det er del av en norsk lisensavtale med forlaget. Unit fremforhandler avtalene på vegne av forskningsinstitusjonene. Les mer. NSD merker også tidsskrift med åpen tilgang med klikkbare ikon for DOAJ og Sherpa Romeo som leder til deres nettsteder. Nordic Lis

Nr 01 - 2018 - Nytt Norsk Tidsskrift - Idun

Nytt Norsk Tidsskrift. 01-02/2016 Åpen tilgang Utgave med løpende publisering; Leder. Politikk, kultur og vitenskap (side 3-7) av Vidar Enebakk «Er ikke blodet mitt bra nok?» - Om etniske konstruksjoner og identitetsforvaltning i Sápmi. Vitenskapelig publikasjon (side 8. En ny bok spør om grunnlovsfedrene er historie eller mytologi, og om hvorfor den amerikanske er så statisk, mens den norske kan endres. KULTUR. Siste gullbrikke i Tojes spill. Da Asle Tojes bok Rødt, hvitt & blått kom i 2012, var den et friskt pust. Tojes nye. Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder alle tidsskrift utgitt i Norge som av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er rangert på nivå 1 eller nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks.Listen revideres årlig som en del av å gi publikasjonspoeng for forskning («tellekantsystemet»). For at en publikasjon skal klassifiseres som vitenskapelig, må den oppfylle alle disse fire kra

Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge.Grunnkjernen i listen var medlemmene av Den Norske Fagpresses Forening.Andre tidsskrift er senere lagt til. Listen omfatter både fagblader og vitenskapelige tidsskrifte Nytt norsk tidsskrift Plan Praktisk økonomi & finans Skatterett Stat & Styring Tidsskrift for eiendomsrett Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål Tidsskrift for forretningsjus Tidsskrift for psykisk helsearbeid Tidsskrift for Rettsvitenska Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Sentralbord: 23 10 90 00 • E-post: redaksjonen@tidsskriftet.no Sjefredaktør Are Brean • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakate Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo, Norge. 1 438 liker dette · 3 snakker om dette. NNT er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap, som skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale.. Nytt i privatretten er en enkel og rask måte for norske jurister og advokater å holde seg informert og oppdatert innenfor privatretten. Nytt i privatretten gir deg aktuell informasjon om privatrettslige tema

Nytt Norsk Tidsskrift - Startside Faceboo

Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 2020 (nr. 33) inneholder en artikkel om den norske TV-aksjonens historie og de debattene og konfliktene som utspilte seg da TV-aksjonen ble til, og én artikkel problematiserer forholdet mellom digitale kopier og «originale» medieenheter og diskuterer den betydningen disse spørsmålene får for mediehistoriens filologi Tidsskrift 9/2015 - Unngå bruk av høye doser ibuprofen, nye begrensninger for å redusere risikoen for bivirkninger av hydroksyzin og undersøkels Tidsskrift 8/2015 - Bivirkningsrapport for 2014, 3015 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Tidsskrift 7/2015 - Individuell refusjon for allmennleger, KUPP. Tidsskrift for norsk landskapsarkitektur. Arkitektnytt. 23.10.2020. Mona Vestli NLA. Styret i NLA mener tiden nå er inne for et eget tidsskrift, for bedre synlighet, for dokumentasjon, som inspirasjon, og - fordi det mangler. Opptre er starten på ny forskning

Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo, Norge. 1 434 liker dette · 1 snakker om dette. NNT er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap, som skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale.. Norsk tidsskriftforening deler årlig ut priser til tidsskrift som har utmerket seg i året som har gått. Prisen for Årets tidsskrift henger høyt og i år går den til Nytt Norsk Tidsskrift for 2016-årgangen. Det deles også ut to andre hederspriser, «Språk og formidling 2017», som går til Prosa og «God design 2017» som går til Tidsskrift for Norsk psykologforening.   Nytt Norsk Tidsskrift er et norsk, flerfaglig vitenskapelig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt Helge Jordheim utforsker samspillet mellom historiefilosofi og de nye livsvitenskapene, og spør om vi står overfor et nytt tidsregime. Kaj Skagen ser nærmere på mediedebatten som oppsto i kjølvannet av Eivind Kolflaaths artikkel om Justismordprosjektet ved Universitetet i Bergen i Nytt Norsk Tidsskrift 1-2/2016

Tidsskrift - Universitetsforlage

 1. Nytt Norsk Tidsskrift er et norsk, flerfaglig vitenskapelig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. 24 relasjoner
 2. Nytt Norsk Tidsskrift eies av Universitetsforlaget, og ble grunnlagt i 1984 av Rune Slagstad, Hans Skjervheim, Øyvind Østerud og Francis Sejersted. Slagstad var redaktør for tidsskriftet frem til 2009, når Cathrine Holst tok over. Vidar Enebakk har vært redaktør siden 2016..
 3. Nytt Norsk Tidsskrift er et norsk, flerfaglig vitenskapelig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. 36 relasjoner
 4. Jeg undrer meg over at Nytt Norsk Tidsskrift, som har hatt artikkelen til vurdering, ikke deler mitt syn, men tvert i mot anser artikkelen som faglig solid, og som et vesentlig innlegg i det akademiske ordskiftet. Denne kommentaren er også publisert på Minerva.no; smp-stories-bottom-widget
 5. Tore Rem, redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tidsskrift . For nærmere informasjon om innholdet, kontakt Andreas Carlsson (redaksjonssekretær), andreas.carlsson@universitetsforlaget.no, 922 85 764 For bestilling av anmeldereksemplar, kontakt Jelena Doublinskaia (markedskonsulent), Jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no, 480 03 03

Nytt Norsk Tidsskrift 1/2017 - Utgivelser - Norsk

 1. Cathrine Holst debuterer som redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift med et dobbeltnummer om Norge og verden, vitenskap og samfunn, kriser, klasser, dannelse, dop - og en hel del annet. Aftenposten kommenterer den nye redaksjonen, mens Dagbladet drøfter Helene Aarseths artikkel om likestilte middelklasseforeldre som jobber altfor mye
 2. Siste utgave av Norsk Militært Tidsskrift (NMT) skal nå være mottatt i postkassen til våre abonnenter. Merk at enkelte abonnenter har opplevd å få NMT nr. 1, 2018 i posten to ganger. Det skyldes at vi oppdaget at den første versjonen manglet 12 sider. Den versjonen som har 56 sider kan kastes, den med 68 [
 3. 4. mai i år besluttet Universitets- og Høyskolerådet (UHR) at Nytt Norsk Tidsskrift (NTT) skulle forbli et nivå 1 tidsskrift. Utgangspunktet var en klage jeg hadde sendt inn til UHR om Ola Tunanders artikkel Inspiratorer, interessenter, innvielsesmestre og investorer i Breiviks verden publisert i NTT nr 4, 2011
 4. Offentlegheit på norsk Postet i Aktuelt , Intervju , Tidsskrift publisert 26. mai 2016 av Alexander Myklebust 0 kommentarer INTERVJU: For andre gong på 32 år har Nytt Norsk Tidsskrift fått ny redaktør og ny redaksjon
 5. Røde Fane: nytt tidsskrift og nytt forlag - Tjen Folket Media. 4 2017 / 34. årgang. Nytt Norsk Tidsskrift Archives | Vagan

Nytt Norsk Tidsskrift og prosjektet Should states ratify human conventions, Senter for grunnforskning (2009-2010) arrangerer åpent seminar med utgangspunkt i artikler publisert i Nytt Norsk Tidsskrift 1, 2011 Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo, Norway. 1,433 likes · 5 talking about this. NNT er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap, som skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale på.. Norsk tidsskriftforening deler årlig ut priser til tidsskrift som har utmerket seg i året som har gått. Prisen for Årets tidsskrift henger høyt og i år går den til Nytt Norsk Tidsskrift for 2016-årgangen. Det deles også ut to andre hederspriser, «Språk og formidling 2017», som går til Prosa og «God design 2017» som går til Tidsskrift for Norsk psykologforening. Nytt nordisk tidsskrift om forskning på ungdom. fredag 26. april 2019 - 05:00. En notis fra OsloMet - storbyuniversitetet - Les mer. Norsk institutt for naturforskning. Det blir nå flere ryper i Norge. Trump vil hindre tellingen av nesten 100 millioner forhånds­stemmer

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori.NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd. Norsk Lingvistisk Tidsskrifts hjemmesid Tekstallmenningen - tidsskrift- og småforlagssentralen er et initiativ fra Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og kulturtidsskriftet Vagant, som vil synliggjøre og styrke tidsskriftenes betydning i offentligheten

Historisk tidsskrift er det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning. Historisk tidsskrift er et av Norges eldste vitenskapelige tidsskrifter. Det ble startet i 1871, og har blitt det sentrale forum for norske historikere. Tidsskriftet utgis av Den norske historiske forening (HIFO) i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet publiserer artikler, debatt- og kommentarbidrag og. Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt. Nytt Norsk Tidsskrift er et redaksjonsstyrt tidsskrift Bevisførselen i rettssaken mot Laila Bertheussen er ferdig. Onsdag, torsdag og fredag denne uken er det klart for prosedyrer. Bertheussen nekter straffskyld for angrep på demokratiet og trusler. Nytt tidsskrift: Les Norsk Fiskeoppdrett digitalt. For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med magasinarkiv inkludert. Abonner på Norsk Fiskeoppdrett for inngående fagkunnskap fra næringen, samt tilgang til artikkelarkivet som går tilbake til 1976

Norsk Esperanto-Forbund - Esperanto-nytt 2/2005

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift - Idun

Nytt Norsk Tidsskrift - Nr. 04 2010 Cathrine Holst har skrevet lederen i denne utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift, og Willy Pedersen har bidratt med artikkelen Sosiologi i gettoen og debattinnlegget Papes påfunn, Sirus problem. Tidsskriftet er tilgjengelig på Idunn - Norsk tidsskriftsdatabase Info. Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) er registrert som et eget AS i Brønnøysundregisteret. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) og Kliniske Ernæringsfysiologers Forening (KEFF) eier 50% hver av aksjene

Idun

Regjeringen varsler nye smitteverntiltak denne uka - kan bli strengere regler for arbeidsreiser J.I. Bygg bygger boliger for nesten 400 millioner i Ås AF Gruppen bygger kontorbygg på Skøyen for Fram Eiendo I siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift belyser Marit Haldar, John Ø... demark og Eivind Engebretsen hvordan prioriteringskriterier i helsevesenet har endret seg over tid. De diskuterer også hvordan priroteringskriteriene kommer til syne i tiltakene mot covid-19 Norsk Filatelistisk Tidsskrift . Forbundet utgir Norsk Filatelistisk Tidsskrift med 8 nr. i året. Her finner du artikler, tips, nyheter og annonser. Tidsskriftet sendes gratis til alle medlemmene i forbundets klubber eller direkte i forbundet. Det finnes et omfattende register over alle NFT utgitt i perioden 1942 til og med 2019

Norske og skandinaviske tidsskrifter - Helsebiblioteket

Norsk Tidsskrift for Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender. Etter 7 år som redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring gikk Christine Henriksen av ved årsskiftet. KEFF takker for all innsatsen hun har lagt ned i tidsskriftet, som har bidratt sterkt til å gjøre tidsskriftet til det det er i dag - et norsk, vitenskapelig. Artiklar i kategorien «Nynorske tidsskrift» Kategorien inneheld desse 21 sidene, av totalt 21 Nytt fra norsk ernæringsforskning. Nr. 2 - 25. juni 2020. Vegard Lysne . redaksjonsmedlem. Del & skriv ut: Norsk tidsskrift for ernæring Postboks 1046 Blindern, 0316 Oslo Info. Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) er registrert som et eget AS i Brønnøysundregisteret

NMT - Norsk Militært Tidsskrift - nytt nummer - Oslo

Tidsskrift for språk og litteratur. I Norsklæreren finner du fagartikler, essay, brev, kåseri, taler osv. om litteratur og media, om det norske og det ikke-norske, om muntlig og skriftlig språk. I Norsklæreren finner du nytt om formidling og metodikk, og ikke minst omtale av ny faglitteratur og lærebøker. Norsklæreren er et sted for oppdatering, faglig inspirasjon og debatt Nytt porno-tidsskrift Forskerne får nå et vitenskapelig tidsskrift om pornografi. Irene Berg Petersen journalist, videnskab.dk. fredag 11. april 2014 - 05:00. Nå Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge Begravelsesbyråenes forum - Norge nytt Språk: nno nob Annen klassifikasjon: 306.9 Materialtype: Tidsskrift Kilde for metadata: Norsk periodikafortegnelse (norper/00002021).

Etter etableringen av eget tidsskrift, vil tidsskriftavtalen med NAL sies opp med virkning fra januar 2023. - En gammel drøm for NLAs president Rainer Stange: et eget tidsskrift for landskapsarkitektur. Foto: Norsk Kommunalteknisk Forum. Sak til årsmøtet 31. oktober. Et eget tidsskrift vil innebære en ny æra for norsk landskapsarkitektur Norsk kulturfond. Statens kunstnerstipend. Fond for lyd og bilde. Råd, komiteer og utvalg. Kunstretninger. Ny ordning for tidsskrift og kritikk Se også. 30.10.2020. Femten ekstra millioner til litteraturordningene. 27.10.2020. Ny utredning vil endre innkjøpsordningene for litteratur. 14.10.2020. Koronastipend til 679 kunstnere Norsk tidsskrift for Nr. 1-2013. NOURISHING PERSONAL HEALTH www.nestlehealthscience.no Nestlé Kundeservice: 8156 8332 Det salte alternativet! nytt og tøffere tidsskrift! Designendringen var faktisk ikke helt tilsiktet, men ble til fordi vi fikk tildelt en ny grafisk designer, ha Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie (Norsk Personalhistorisk Tidsskrift). NSTs forløper utgitt av E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn Utgitt 1910-1926 i tre bind, se i beskrivelsen for innhold Innlegg om nytt norsk tidsskrift skrevet av Sr. Anne Bente. I den senere tid har det kommet ikke mindre enn tre artikler fra teologen, professor emeritus, Ola Tjørhom, alle med fokus på kritikkverdige forhold i Den katolske kirke

Mot eit nytt paradigme. Faksimile av juliutgaven av Psykologtidsskriftet. Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 9, 2020, side 679-682. Tekst. Trond Fjetland Aarre, psykiater. Facebook Twitter Print E. I siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift skriver Ann-Helén Bay om dag... ens universiteter. Med antologien Universitetskamp (2020) som utgangspunkt, tar Bay for seg i) forholdet mellom tradisjonelle breddeuniversiteter og nyere, profesjonsrettede universiteter, ii) reformer og styringssignaler, iii), ledelse, og iv) forholdet mellom spiss og bredde

Nytt Norsk Tidsskrift - Home Faceboo

Norsk psykologforening har vært en pådriver for undervisning i psykisk helse i skolen. I oppropet «Boken som mangler» * som foreningen tok initiativ til i 2015, het det blant annet at: «God psykisk helse er den viktigste byggesteinen for et godt liv Bestill nytt passord; Brukernavn (Skriv inn ditt Tidsskrift for Norsk psykologforening-brukernavn.) * Passord (Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.) * Tidsskrift for Norsk psykologforening . sjefredaktør Katharine Cecilia Williams katharine@psykologtidsskriftet.no nettredaktø Ny Tid var en videreføring av det opphørte Orientering, som ble etablert i 1953, og fra august 1975 sto det «hvori opptatt Orientering» i kolofonen. Ny Tid overtok Orienterings rolle som venstrebevegelsens talerør i norsk politikk Nyt Tidsskrift var et norsk tidsskrift som utkom 1882-87 og 1892-95.. Nyt Tidsskrift ble grunnlagt av Ernst Sars og Olaf Skavlan i 1882, og utkom frem til 1887.Sars hadde tidligere (1877-78) utgitt et tidsskrift med lignende navn, Nyt norsk Tidsskrift.I 1892 fikk Sars, Sigurd Ibsen, Arne Løchen og Christen Collin i gang en «Ny række» av tidsskriftet, som fortsatte å utkomme til 1895 «Folkemålsjuristen», Norsk Tidend nr. 4 2019 s. 15-17. Med Astrid Marie Grov. «Den nye vinen», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2015 s. 163-172. Cathrine Holst i samtale med Eirik Holmøyvik og Katrine Løken. «Folkestyre og maktfordeling», i: Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten (Anders Johansen, red.), Bergen 2014 s. 20-22

Utvalgte tidsskrift fra Nettbiblioteket Nasjonalbiblioteke

Nytt Norsk Tidsskrift, Volume 37, pp 163-178; doi:10.18261/issn.1504-3053-2020-02-0 Get this from a library! Nytt norsk tidsskrift. COVID-19 Resources. Reliable information about the coronavirus (COVID-19) is available from the World Health Organization (current situation, international travel).Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat.org search.OCLC's WebJunction has pulled together information and resources to assist library staff.

Tidsskrift for Den norske legeforenin

Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo, Norway. 1,434 likes · 6 talking about this. NNT er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap, som skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale på.. Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt. Årsabonnement (4 utgaver) koster 323 kroner.

nytt norsk tidsskrift Den tredje verden sett fra sør Fra Che Guevara til pave Frans: den tredje verden lever videre i Latin-Amerika. Manifest Tidsskrift. Ønsker du å bidra til Manifest Tidsskrift? Har du gode ideer til skribenter eller saker vi kan skrive om? Kontakt oss gjerne på e-post Nytt Norsk Tidsskrift 3/2010. Cathrine Holst (red.) 98,- Hvordan ble en 82 år gammel helbreder fra Snåsa A-kjendis og mediefavoritt? Siv Ellen Kraft skriver om Snåsamannen og hans gode hjelpere. Hva skal vi med alle forfatterjubileene? Tore Slaatta tar et oppgjør med jubileumsindustrien

Fysisk aktivitet hos eldre (Tidsskrift for Norsk

Nytt norsk tidsskrift for boligforskning. By byredaksjon. On 23. mai 2018. In Blogg, Publikasjon. Forskere ved OsloMet har gått sammen med Universitetsforlaget om et nytt vitenskapelig tidsskrift for boligfeltet. NIBR-forsker Kim Astrup er en av tre redaktører for det nye akademiske tidsskriftet Gammelt nytt norsk tidsskrift. Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, eksklusive nettsaker, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler. Bestill her. Allerede abonnent? Logg inn her. Annonse

Nytt regionsutvalg Øst | Tidsskrift for Den norskeNy utgave av Astronomi | Norsk Astronomisk Selskap

Innlegg om Nytt norsk tidsskrift skrevet av Astrid Meland. Meland Konsernet leser av og til tidsskrifter. I sommer prøvde vi oss på Norsk antropologisk tidsskrift som blant annet hadde artikkelen Forståelsen av antropomorfisme og den norske harejakta.. Men bak slike titler finnes det masse mye bra stoff Tidsskrift for norsk psykologforening. nr. 11 2020. En ny studie tyder på at en del av svaret ligger i hvilke forventninger man har til fremtiden: Står det vennlige møter for tur, eller vil jeg bare bli avvist og ekskludert nok en gang? Bokanmeldelse. Rett inn på pensumlista Samtiden er tidsskrift for politikk litteratur og samfunnsspørsmål. Grunnlagt av Gerhard Gran i 1890. Utkommer fire ganger i året.

Nytt legemiddel reduserer mortalitet ved diabetesNytt styre satser offensivt | Tidsskrift for Den norske

Jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra magasinet Norske Hjem. Vi liker ikke spam og vil aldri gi din e-post videre til andre! Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst ved å klikke meld av/unsubscribe nederst i nyhetsbrevet du får tilsendt Mer moderne, mer aktuell, mer brukervennlig, men fortsatt Tidsskrift for Norsk psykologforening. Etter noen år med opplevelsen av å være solid akterutseilt når det gjelder digital presentasjon av innholdet i Norges eneste fagtidsskrift om psykologi, var det en liten åpenbaring for redaksjonssjef Per Olav Solberg da nettversjonen framstod i splitter ny ham 29. november Nytt Norsk Tidsskrift 4.2005: Feminisme og humanisme. Språk Norsk (bokmål) Type ressurs. Publikasjon. Cover photo. Publikasjonsniv. Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (NTM) er et vitenskapelig tidsskrift, som publiserer forskningsartikler innenfor det missiologiske fagområdet. Tidsskriftet inneholder også mange bokanmeldelser

Norsk Ornitologisk Forening - SpurveugleNorsk Ornitologisk Forening - Vindkraftverk ved hubroreirNorsk Ornitologisk Forening - Det beste fuglebilete iNorsk Ornitologisk Forening - IVRIGE DAMER PÅ

Nytt Norsk filosofisk tidsskrift // //]]]]> // ]]> Siste nummer av Norsk filosofisk tidsskrift inneholder et ferskt intervju med sosialfilosofen Axel Honneth. I tillegg har nummeret artikler om Nancy Frasers rettferdighetsteori, Rawls som praktisk filosof og Jürgen Habermas om estetiske erfaringer Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi Om mangfaldsspørsmålet i norsk bokbransje. Publisert 20. oktober 2020 22. oktober 2020 Av Maria Horvei. NYHENDE. Vinduet 3/2020 ute no! Representasjon i bokbransjen, nyskriven lyrikk og kritikerseminar om krigen. Publisert 14. oktober 2020 20. oktober 2020 Av Redaksjonen. LITTERATUR

 • Die schönsten frauen deutschlands.
 • Topf und deckel.
 • Starte eget firma tips.
 • Maria mena hjem til jul tekst.
 • Sinfoniekonzerte stadttheater gießen 10 märz.
 • Lustige geschwister sprüche kurz.
 • Db haßfurt öffnungszeiten.
 • Hva er konfliktstrategier.
 • Nesøya il.
 • Norske jagerfly gjennom tidene.
 • Silkeveien brevik.
 • Turbonegro samfundet.
 • Max sofa skeidar.
 • New regions france.
 • Molde parkeringstunnelen.
 • Etableringsstipend nav.
 • Samsung note 8 specs.
 • Kontrollverlust hund abgewöhnen.
 • Wildhouse berlin pakete.
 • Neil gaiman bøker.
 • Risenga svømmehall svømmekurs.
 • Dagbladet forside arkiv.
 • Amaranthe tour 2018.
 • Neymar bilder 2018.
 • Sofa velour grønn.
 • Hekle puff zpagetti.
 • Spiselig kakebilde kaptein sabeltann.
 • Gpc09ak k6nna1a bedienungsanleitung.
 • Fru eller frøken.
 • Phantasialand besucherzahlen sonntag.
 • Crm system sverige.
 • Falcon heavy launch countdown.
 • Flohmarkt rendsburg nordmarkhalle.
 • Hugos tivoli stjørdal 2018.
 • Unfall a66 miquelallee.
 • Subutex folk søker også etter.
 • Paccoin whitepaper.
 • Fourier transform example.
 • Kommer for tidlig under samleie.
 • Vålerenga supporterutstyr.
 • Küchenrückwand folie kaufen.