Home

Flere kilder i samme parentes

Henvisning til flere kilder i samme parentes skilles med semikolon. Merk at &-tegnet kun brukes i parenteser og referanseliste. I teksten brukes «og». Lengre, direkte sitater (40 ord eller flere) skal settes opp med innrykket venstremarg, ekstra linjeskift over og under og uten anførselstegn. Punktum settes da foran henvisningen i slutten av. Hvordan henviser jeg til flere kilder i samme parentes? Det skal være semikolon ; mellom kildene når du har flere kilder i en parentes: (Fuentes, 2011; Morrison, 2012) Tips i EndNote: Sett pekeren i parentesen med henvisning du ønsker å føye en kilde til og sett inn en eller flere referanser fra EndNote Dersom du bruker flere kilder i samme setning kan disse settes i samme parentes, og du skiller dem med semikolon. Ulike forfattere: Kildene skal stå i alfabetisk rekkefølge. Eksempel: (Repstad 2007; Riis 1996) Samme forfatter: Kildene skal stå i kronologisk rekkefølge. Eksempel: (Wassmo, 2003, 2006 Denne nettjenesten bruker cookies for å finne artikler og gi deg en bedre total brukeropplevelse. Informasjonskapsler brukes hovedsakelig til trafikkovervåking og optimalisering av innholdet

APA 7th Søk & Skri

 1. Dersom du bruker flere kilder i samme setning, kan disse settes i samme parentes dersom du skiller dem med semikolon. Kildene skal stå i alfabetisk rekkefølge. Eksempel (APA 6th): (Repstad 2007; Riis 1996
 2. Flere henvisninger i samme parentes. Skilles med Eks.: (Eriksen, 1989, 1991a, 1991b, 1993) Direkte sitater. Direkte sitater skal være nøyaktig gjengitt fra kilden, med sidetall. Har kilden Noen bruker de latinske forkortelsene op.cit. (det siterte verk), og ibid. (samme sted), når de viser til samme verk flere ganger. Denne.
 3. 4.14 Flere kilder på samme sted i teksten..12 4.15 Offentlige publikasjoner, lover og forskrifter APA, eller forfatter- årstall-metoden, er et system der henvisninger skrives i parentes i teksten. I parentesen står forfatterens etternavn, årstallet for publikasjonen og eventuelt sidetallet
 4. Flere publikasjoner fra en forfatter fra samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet. Eksempel: Hansen (1988a) og Hansen (1988b) Flere publikasjoner fra en forfatter fra ulike år sorteres med den eldste kilden først. Eksempel: Olsen (2001; 2009

Forfattere med samme etternavn Når du bruker to eller flere forfattere med samme etternavn i en tekst, skal du bruke initialene deres hver gang de siteres i teksten, selv om de ikke har publisert i samme år (Concise Rules of APA Style, 2005, 134) Eksempel forfatter/årstall i parentes Studenter ser ikke alltid viktigheten av å oppgi alle kilder et skriftlig arbeid bygger på. Seriøse faglitterære forfattere bruker kilder, og de oppgir kildene de har benyttet seg av (Spangen, 2007, s Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år fra både trykte og elektroniske kilder, skrives i samme liste. Det skal ikke skrives separate lister for nettsider, Opplysningene settes i parentes. Eventuelt kan forfatternavnet flettes inn i den løpende teksten, i så fall utelates det fra parentesen

Hvis man vil referere til flere verk samtidig, gjøres dette alfabetisk i samme parentes, adskilt med et semikolon. Eksempel på flere referanser samtidig: Her kommer oppgaveteksten (Eide & Eide, 2007; Molven, 2012). Sitering og sidetall. Ved bruk av sitat i teksten er det viktig at man tydelig markerer hvor man har hentet teksten fra Flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet. Eksempel: Hansen (1988a) og Hansen (1988b) Hvis et arbeid ikke har en forfatter, skal du oppgi tittelen og årstall Parentes i tekst. Parentes består av to buer som står på hver side av en del av en tekst. Tegnet uttrykker at den aktuelle delen av teksten er en sidebemerkning, et innskudd eller tillegg. Tegnparet som henholdsvis påbegynner og avslutter en parentestekst, kalles «parentes begynner» («(») og «parentes slutt» («)») Uansett om du siterer eller parafraserer, må du oppgi kildene dine. Ulike fag har ulike tradisjoner, og derfor fins det flere systemer eller stiler for kildehenvisning. I Harvard-stilen og APA-stilen legger du for eksempel inn referansene fortløpende i teksten. I Chicago-stilen bruker du derimot fotnoter som du legger inn nederst på sida. . Litteraturlistene blir også ført ulikt i d Ved referanse i teksten til flere publikasjoner skal alle forfattere settes i samme parentes. Sett navnene i alfabetisk rekkefølge: (Hagen og Sørensen 2001; Nordby 2000a) Hvis en i teksten refererer til en kilde to eller flere ganger etter hverandre kan en skrive følgende ved andre gangs sitering

APA - ofte stilte spørsmå

Hvis flere kilder sier det samme kan en ofte anta at det omtalte er ukontroversielt og utgjør et felles kunnskapsgrunnlag. Om kildene spriker må en skrive hva de enkelte kildene mener, og referere til kilde og eventuelt bruke sidetall for å vise hvor dette er skrevet Har to forfattere med samme etternavn publisert noe samme år, må du bruke forbokstav for å skille dem. • (A. Knoll, 2018) og (B. Knoll, 2018) 1.3 Flere henvisninger i samme parentes. Skrives med semikolon mellom: • (Knoll, 2015; Tott, 2007; Vom, 1999) 1.4 Sekundærkilder - kilde man har lest som viser til et annet verk (primærkilde Flere kilder til at underbygge samme afsnit Refererer man til flere kilder for at underbygge samme afsnit sættes kilderne i samme parentes og adskilles med et semikolon Eksempel: Den hermeneutiske cirkel er et begreb, der bruges til at karakterisere (Gilje & Grimen, 2002; Pahuus, 1995) Flere publikasjoner av samme forfatter I teksten: (Holden, 2005, 2007) Kommentar: Eldste kilde føres opp først, listen sorteres kronologisk innenfor samme førsteforfatter. Flere publikasjoner av samme forfatter med samme årstall Publikasjoner av samme forfatter utkommet samme år skilles med små bokstaver a, b, c osv. etter årstallet

APA 7th FAQ - Kildekompasse

for å skille mellom henvisninger til flere kilder i én og samme parentes. Bruk komma for å skille elementene i litteraturlisten. Bruk alltid kolon for å skille hovedtittel fra undertittel (også om det gjøres noe annet i kilden). Når det gjelder artikler, skal tittelen stå i anførselstegn En kildehenvisning til en kilde angivet i en anden kilde kaldes en indirekte henvisning. APA-standardens retningslinjer påkræver at du inkluderer den indireke kildetekst ligesåvel som den egentlige kilde. Placering af gentagne kildehenvisninger. Hvis du anvender samme kilde flere gange i en paragraf eller i et afsnit skal du henvise hver gang 4.8 Flere kilder: Samme forfatter Navn kan oppgis enten i løpende tekst eller i parentes, ettersom hva som passer best i tekstflyten (se eksempel under). Årstall oppgis bestandig i parentes. Der det er mulig, skal du oppgi sidetall for hvor i kilden du hentet opplysningen

Hvordan henviser jeg til flere kilder i samme parentes

 1. Føre kilder i teksten Parafrasering: Når du bruker det noen andre har skrevet, men skriver det om med dine egne ord, skal det føres kilde. Du skal skrive navn, årstall og eventuelt sidetall i parentes etter informasjonen du har hentet fra en kilde (Olsen, 2015, s.35)
 2. I Excel kan du kombinere eller slå sammen tekst fra to eller flere celler, samt kolonner og rader, til én celle. Hvis du har mange rader med data, der du vil slå sammen tekst, kan du bare begynne å skrive den kombinerte teksten i en tilstøtende kolonne, og Excel fyller ut resten for deg
 3. Skal du sette inn flere kilder i samme henvisning, kan dette også gjøres i etterkant. Stå i henvisningen, og velg Insert fra EndNote fanen i Word. Begge kildene vises da i samme henvisning . Slik - kildene vil formateres etter valgt sti

Det samme gjelder når en fullstendig referanse er gitt i en tidligere fotnote. en kilde finnes i flere format, må det normalt presiseres hvilket av disse som er brukt. Parentes er likestilt med komma ved spesifikasjon av kildested i fotnote. 4. Lovteks Hvis en kilde ikke har en eksplisitt forfatter, legger du en kortversjon av tittelen og deretter sidenummeret i parentesene. Hvis du skal sitere flere verk av samme forfatter, kan du ta med en kort tittel på kilden. Du kan for eksempel ha sitater i parentes som ser slik ut Flere kilder av samme forfatter(e) utgitt samme år. Noen ganger viser man til kilder hvor samme forfatter har flere utgivelser samme år. I litteraturlisten ordnes kildene alfabetisk etter tittel, og man bruker bokstaver (a, b, c osv.) rett etter årstallet. Bokstavene brukes når man viser til kildene i teksten, uavhengig av i hvilken. Identifiser forfatteren og tittelen for hver kilde. Skriv ned forfatteren og tittelen for hver kilde du planlegger å bruke i forskningsoppgaven. Hvis det er flere forfattere , skriv dem ned i samme rekkefølge som de vises på tittelsiden til en bok, eller i bylinjen til en artikkel. [3

Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering Hvor det er flere referanser til samme forfatter i samme år, gis referansene en identitet ved å sette en liten bokstav a,b,c,... etter årstallet: (Rokkan 1966b:44). Denne bokstaven skal stå etter utgiverår for den aktuelle publikasjonen/kilden i litteraturlisten, slik at leserne kan identifisere arbeidet Bruk av kilder. I en fordypningsoppgave skal du belyse en problemstilling. Da må du bruke ulike kilder. Det er lov å sitere kilder i en oppgave, men det skal gå klart fram hva som er eget stoff, og hva du henter fra andre. Bruker du andres tekster uten å oppgi kilde, blir det sett på som juks. Kildehenvisninge henvisninger i parentes til de kildene eller referansene som vi har brukt, slik at leseren, ved å og kronologisk der det er flere bøker av samme forfatter. Hvis en f.eks. refererer til flere kilder av Jostein Sæther fra samme år, kan en føye til a, b, c osv. rett etter årstallet - slik i referanselisten: Sæther, J. (2003a). Th

APA 6th FAQ - Kildekompasse

Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og. Når du skal henvise til flere kilder fra samme forfatter og år, må du skille mellom dem slik at leseren hele tiden skjønner hva du henviser til. I fotnoten setter du inn en bokstav etter årstallet f.eks. Boe (2011a) og Boe (2011b). De samme bokstavene må også inn i litteraturlisten slik at det blir mulig å finne den fullstendige.

Om henvisninger Ui

Bruke referansestilen Harvard - Wiki - innsida

 1. et al. / eller / Med flere m.fl . Har vi tre eller flere forfattere av samme verk er det tillatt å henvise bare til det første navnet og skrive m.fl. eller et al. M.fl. står for med flere, mens et al. er forkortelse for det latinske navnet et alii eller et alia, som betyr med flere.. DOI - Document Object Identifie
 2. flere vers fra samme kapittel 1 Kor 13,1,8,11; flere hele kapitler: 1 Kor 12-13; et avsnitt over flere kapitler: 1 Kor 12,27-13,8; flere henvisninger: 1 Kor 13,1-8; Rom 8,12-19; Joh 7; Selv i Chicagostilen, som setter referanser i fotnoter, setter man bibelhenvisninger i parentes direkte i teksten
 3. Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år fra både trykte og elektroniske kilder, skrives i samme liste. Det skal ikke skrives separate lister for websider, Opplysningene settes i parentes. Eventuelt kan forfatternavnet flettes inn i den løpende teksten, i så fall utelates det fra parentesen

APA-stilen - Sammendrag - Det medisinske fakulte

Hvis kilden har mer enn én forfatter, må du skille dem med komma og et & -tegnet. Ford, R. G., Macintosh, J. P., & Rose, P. M. Legg deretter til publiseringsåret. Skriv det i parentes og legg en periode senere. Du kan finne publiseringsåret på forsiden eller baksiden av tittelsiden. Innmeldingen din blir slik: Ford, R. G. (2015) Gengivelsen skrives i samme format som den øvrige tekst med efterfølgende henvisning. Henvises til flere kilder, anføres kilderne i parentes umiddelbart efter hinanden (3,4) . Citering Citering betyder, at du gengiver noget ordret. Det er i orden at citere fra andres arbejder, når d Flere kilder i samme parentes. Dersom du bruker flere kilder i samme setning kan disse settes i samme parentes dersom du skiller dem med semikolon. Kildene skal stå i alfabetisk rekkefølge. Eksempel (APA 6th): (Repstad, 2007; Riis, 1996) Forfattere med samme etternav ; Kontekst 8-10 Basisbok BM by Gyldendal Norsk Forlag - Iss Selv om du henviser til den samme kilden flere steder underveis i teksten, holder det å skrive mer om denne kilden én gang i litteraturlisten. Kildehenvisninger underveis i en fagtekst I kildehenvisningen underveis i teksten er det tilstrekkelig å skrive etternavnene på forfatterne, samt året kilden er utgitt, for eksempel: (Gjøsund, Huseby, Barstad og Sjøberg, 2016)

Kildehenvisning (kildereferanser) - Universitetet i Agde

 1. Kilde til TV 2: - Drapsoffer ble truet før han døde. Dan Eivind Lid (48) ble truet av en navngitt person bare timer før han døde, ifølge en kilde TV 2 har vært i kontakt med
 2. Normative kilder viser hva som var normene eller reglene i den tiden kilden er hentet fra. Lover, reglementer og kontrakter er eksempler på normative kilder. Denne typen kilder forteller ikke hvordan virkeligheten var, men hvordan de som har produsert kildene, mente det burde være. Vi ønsker. Flere kilder og kilder som er uavhengig av hverandr
 3. 2.8 Bruk av kilder Dette dokumentet tar utgangspunkt i flere bøker om oppgaveskriving (gjengitt i kapittel 5). I Dersom du bruker Microsoft Word på Mac, bruker du overskriftstiler på samme måte som forklart over, men her må du gå inn på Sett inn - Stikkordsregister og tabeller
 4. Kildene skal brukes til å underbygge argumentene og poengene i teksten din, og de lar deg demonstrere at du har satt deg godt inn i stoffet. Men for at kildene skal kunne fungere på denne måten, er det viktig å bruke dem riktig. Derfor trenger du å kunne litt om god bruk av kilder. I læreplanen i psykologi 1 og 2 finner du kompetansemåle
 5. Kilder som har inspirert oss og som vi har sett til i denne oppgaven er nettsidene til SØK og SKRIV har gitt ut flere publikasjoner samme år (Bruberg, 2012a, s. 14) (Bruberg, 2012b, s. 215) Kommentar: står i parentes på Lovdata. Likestillingsloven. Lov om likestilling mellom kjønnene.
 6. Fyll inn tekst i et eller flere søkefelt over. Trykk Søk. Resultatet Konfirmerte i Snertingdal i samme periode finnes i en egen database. Navn som er skrevet i parentes er rettinger tilføyd av avskriver. Avskrift ved Bjørn Alund.

Holder på med en oppgave og fikk beskje av læreren min om at jeg måtte huske å ta med kildehenvisninger inne i teksten! Det er jo greit når det er direkte sitat, men når jeg har skrivd over en side som er fra en eller to bøker, trenger jeg virkelig å ha sitat inne i teksten da? Konfirmerte i Snertingdal i samme periode finnes i en egen database. Navn o.l. som er skrevet i parentes er skrevet i parentes i originalen. Basen inneholder i mange tilfelle informasjon om konfirmanten også etter konfirmasjonen

Det finnes flere måter å behandle og oppgi kilder på. Etter hvert som man begynner på høyere utdanning, Hvis du har brukt to sider fra samme kilde, kan du skrive slik: Knoll (1990 s. 3-4) Knoll (1990 s. 3 f.) - hvor f står for følgende side Hei, Jeg skriver bacheloroppgave nå og sliter litt med hvordan jeg skal bruke kilder. Må jeg bruke referanser på alle fakta? Ett eksmepel: The Ekofisk field was discovered in 1969 (kilde1). Production started in 1971 (kilde2), and until 1987 the main drive machanisms were oil expansion drive; sol.. Hvordan får man satt samme fotnote sluttnote flere steder i et dokument. Å sette inn en ny note på et annet sted med samme tegn gir bare en ny note . Å kopiere en av dem som er der fra før gir det samme resultatet jeg vil bruke den samme fotnoten flere steder i dokumentet uten at jeg får en masse.. Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme. Statsminister Erna Solberg (H) sier vi ikke lenger har tid til å vente for å se om tiltakene fungerer

Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Flere anbefalinger innføres. Helsedirektoratets anbefalinger til regjeringen ble offentliggjort torsdag formiddag. VG fikk tidligere torsdag bekreftet fra sentrale kilder at flere av tiltakene statsministeren nå legger frem, ville innføres. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad svarer på spørsmål om corona i Norge som er interessert i det du har skrevet om, finne frem til de samme kildene som du, og lese og lære mer om stoffet. Det er viktig at det er de samme kildene som føres i kildelisten, som vi kan finne i fotnoter eller parentes underveis i teksten, og omvendt. Du skal verken oppgi flere eller færre kilder i tekst eller kildeliste

Parentes - Wikipedi

En akademisk forfatter må identifisere de kildene han bygger på. Han skal ikke bare opplyse om hvor eller hvem han henter empirien fra; han plikter å opplyse på en slik måte at en skeptisk leser lett kan finne samme kilde og undersøke originaldokumentet på egen hånd En utømmelig kilde. april 16, 2020 11:41 Halfdan Carstens 0. Hvis steinen i stedet hadde hatt et innhold på, la oss si 5 ppm (som i parentes bemerket er ganske mye for en gruve i dag), Martinsen kjenner også til flere aktører som har forsøkt seg uten å lykkes

Har et nummer mindre, men med meg er det ikke. Så vidt jeg vet, er Scart kilder alltid foretrukket og automatisk på den Kan man der med de andre kildene det forblir, (hvis jeg slår av på lør, starter den igjen på lørdag), bare med PC må jeg bytte alt gjennom. bytt, (TV, HD-Rec og Sat) til jeg er på PC og få et bilde Koronavirus. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder. APA-standarden med litteratureksempler. Norge Når flere skjermer er koblet til, viser Windows 10 oppgavelinjen på hver skjerm. Som standard vises alle oppgavelinjeikonene på hovedskjermen, og en tom oppgavelinje på alle andre skjermer. Slik konfigurerer du oppgavelinjen for flere skjermer ved hjelp av Egenskaper for oppgavelinje

Norsk - Kildehenvisninger i APA-stil - NDL

Lær definisjonen av være i samme båt. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene være i samme båt i den store norsk bokmål samlingen Prisindeks for brukte boliger (endring i prosent) Publisert 9. juli 2020 Sesongjustert 2. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020; 1. kvartal 2020 - 2. kvartal 2020; Hele landet: 1,

er tatt fra de kapitler som er angitt i parentes. Medlemmet Marstein har et noe annet generelt syn på flere sider ved gruppens arbeid, og har gitt uttrykk for dette i en kommentar i kap 7.2.14. finansinstitusjoner i samme gruppe og mellom gruppene 11-4.4 Spesielt om renteberegning ved flere endringer i samme termin eller år 11-4.5 Unntak ved tilbakebetaling til skattyter av forskuddstrekk og forskuddsskatt før ordinær skatteavregning 11-4.6 Særlig om refusjon av kildeskatt 11-4.7 § 11-4 annet ledd - Tilbakebetaling etter ny skatteavregnin

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Kvinner skulle sikres formelt de samme rettighetene som menn, men husmoren var fremdeles kvinneidealet, slik det også fremdeles var for venstresiden i 1960-årene, mener Dørum. - Fram til 1960-årene var det lite rom for feminisme i den sosialistiske arbeiderbevegelsen, som først og fremst var et maskulint prosjekt Munsöætten er den første ætten eller slekten som styrte Sverige (eller deler av Sverige) som konger. I en del historisk litteratur kalles denne kongsslekten for fiktiv eller oppdiktet. Slektens historisk ekthet er derfor omdiskutert, og den er vanskelig å stadfeste da de historiske kildene er enten sparsomme eller fraværende

Sykefravær (i prosent) i Finnmark i 2. kvartal 2009 (endring fra samme kvartal i fjor i parentes): Nesseby 10,0 (-0,7) Lytte til samme kilde i flere rom (party-modus) Trykk på PARTY, så vil party-modus la deg spille av samme musikk i Zone2 som den som spilles i hovedsonen. I party-modus er stereomodus valgt automatisk for alle soner. Bruk denne funksjonen når du ønsker å bruke musikken i hovedsonen som bakgrunnsmusikk når du har gjester (Kilder: Store norske leksikon / Cappelen Damm) Slik regnes antall mandater ut. I Norge brukes en versjon av Sainte-Laguës metode for å beregne fordelingen av mandater. Metoden går ut på at mandatene fra hvert fylke fordeles mellom partiene når stemmetallet er delt på 1,4 og deretter på oddetallene 3, 5, 7 osv >som en vil, men det er logisk at hvis så mange forskjellige kilder sier om >noenlunde det samme verden over og ikke har noe med hverandre å gjøre så har >det skjedd liksom. Det er mulig - ikke sant,Terje? Velikovsky har vel vært ute på flere jorder en det vi kan håpe å komme ut på. ::)) Han er ikke det jeg vil kalle troverdig Vis flere innlegg + Kampen om å få 270 valgdelegater. En oppdatert beregning som viser mest sannsynlig antall delegater for Donald Trump og Joe Biden. Donald Trump Republikaner. Joe Biden Demokrat. 123 65 71 278. Flertall på 270 valgdelegater. Kilde: Fivethirtyeight.com

Mal for Referanse- Og Kildeføring - Ntn

Stamtavle over familjerne Lossius og Brandt med flere i samme indgiftede slægte Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene I UA er en tor krie om tår overfor publikum døende av avier. Etter hvert om nettet blir mer utbredt og viktigere, liter aviene med å finne ut hvordan internett kan fungere om en forretningmodell, og lage et nettted om et mål om ligner det en avi har vært å lenge. Her er imidlertid et problem: de flete avier nettteder er forferdelig. De er tygge, vankelige å navigere og ikke i det hele. Har lagt ut samme forespørsmål om hjelp i Slektsforum for noen dager siden, men ikke fått noen respons der, så nå forsøker jeg her også... Jeg har 2 innføringer angående samme person, Marit Rasmusdatter Kjelsberg. Skribenten har så store sløyfer på en del av bokstavene og noen bokstaver er knøtte.. I mars 2020 hadde Norge kun 4,7 intensivplasser pr 100.000 innbyggere, mot Sveriges 5,3 og Nederlands 7,8. Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) oppgir nå at de har 250 intensivplasser, mens ansatte i førstelinjen på Rikshospitalet mener at det reelle tallet er rett under 100

PST mener det er Laila Anita Bertheussen som har tagget hakekors og skrevet på flere vegger på huset hvor hun selv bor sammen med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara Les flere detaljer her. Kilde: Det samme gjelder vaksiner: Immunsystemet sender millioner av immunceller til stedet der sprøyten er satt og du blir øm og hoven, sier Gregers. Har man for eksempel fått stivkrampevaksine, blir man gjerne litt ekstra stiv og øm i armen, men det er ikke farlig og det går over et par dager En gruppe fremtredende trussel- og risikoanalytikere, som overvåker konfliktfylte situasjoner over hele verden, har forfattet en 30 sider lang rapport med en urovekkende advarsel i forkant av.

Video: Wikipedia:Bruk av kilder - Wikipedi

 • Pka koh.
 • Usb skjerm.
 • Sheffield wednesday.
 • Alfabet kryssord.
 • Frankrike kryssord.
 • Kizzsta erfahrungen.
 • Hermannsburg aktivitäten.
 • Magnus party fotos.
 • Jeff goldblum emilie livingston.
 • Apple model based on serial number.
 • Bluetooth wireless headphones 2017.
 • Fixed gear frameset.
 • Hvor mange kaker til 60 personer.
 • Pendling öffnungszeiten.
 • Medisiner og amming.
 • Logitech g403 review.
 • 1 tag wellness ohne übernachtung baden württemberg.
 • Jobs chiemgau.
 • Download cape in minecraft.
 • Klengenavn kryssord.
 • Die glocke verl.
 • What to do in accra.
 • Defibrillator am arbeitsplatz.
 • Gryte med lammekjøttdeig.
 • Gopro hero 3 internet password.
 • 59 pontiac.
 • Kiwi porselen.
 • Trendmutti flachwitze.
 • Amerikansk springer spaniel.
 • Delicia meny.
 • Corey taylor spongebob.
 • Hornsalt barn.
 • Egenskaper til ikke metaller.
 • Joya sko nettbutikk.
 • Rathaus cuxhaven ausländerbehörde.
 • Android spotify apple tv.
 • Adl nivå.
 • Einstellungstest polizei schleswig holstein üben.
 • Syntetisk hasj bivirkninger.
 • Janome mylock 644d problem.
 • Corvette c5 bodykit.