Home

Mediestøtte norge

IKT Norge. Innovasjon Norge. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Institutt for journalistikk. Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Institutt for samfunnsforskning. Justis- og beredskapsdepartementet. Kabel Norge. Klassekampen. Klima- og miljødepartementet. Kommunal- og. Pressestøtte er økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte. Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god. I tillegg til Kulturdepartementets tilskuddsordninger får papiraviser indirekte mediestøtte ved å være fritatt fra merverdiavgift. Merverdiavgiften hører til Finansdepartementets ansvarsområde. Mediekonsum i endring. Statens virkemidler på mediefeltet må stadig vurderes ettersom publikums medievaner er i betydelig endring

Det er elleve nye aviser som har søkt om mediestøtte i år, der iblant lokalavisene Bodø Nu, Rana No og Vefsn No. Det er medietilsynet som skal bestemme hvem som får tildelt midler, og hvor mye Trenger du advokat som jobber med mediestøtte? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 10.000 regist Norge har en høy stjerne internasjonalt på dette feltet, men kan gjøre betydelig mer ut av denne posisjonen ved å styrke sin egen faglige og administrative kapasitet. Mediestøtte. Siden 2005 er mer enn 15 journalister drept på Sri Lanka medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.

Høring - Forslag til lov om mediestøtte - regjeringen

pressestøtte - Store norske leksiko

Mediepolitikk - regjeringen

 1. Norge brukte i denne perioden rundt 50 millioner på mediestøtte i Etiopia. Over 97 prosent av pengene gikk til å etablere et fakultet for journalistikk og kommunikasjon på Universitetet i Addis Abeba
 2. Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no 1. Innledning Denne delutredningen om den norske mediestøtten er skrevet på oppdrag fra Rambøll Management som en del av prosjektet «Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark». Formålet med del
 3. Norsk lokalradioforbund mener det er viktig at fremtidig mediestøtte gjøres plattformnøytral i ordets videste betydning, slik at lokalradioene kan konkurrere på samme vilkår som øvrig media.. Det har nylig vært en høringsrunde rundt forslaget til ny lov om mediestøtte og Norsk lokalradioforbund er en av organisasjonene som har sendt inn høringssvar
 4. Mediestøtte i én ordning Den viktigste endringen i Granavold-erklæringen er at den utvidede regjeringen fastslår at all mediestøtte skal samles i én ordning. underbygge innovasjonen og bidra til at vi sikrer et fortsatt rikt menings- og mediemangfold i Norge, sier Øgrey

11 nye aviser søkte om mediestøtte - NR

Sum mediestøtte. 384 436. 435 630. 449 570. Les forslaget til mediebudsjett her - Det er bra at nivået for mediestøtten videreføres og justeres for pris- og lønnsvekst. Hold deg oppdatert på hva som skjer i medie-Norge med Medietilsynets nyhetsbrev:. Fra og med 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet. Lisensavdelinga er lagt ned og under finner du ofte stilte spørsmål og svar om den nye finansieringsmodellen

mediestøtte Advokat Norge - advokatguiden

Internasjonal mediestøtte - Norge kan gjøre betydelig me

 1. Og jeg vil samtidig da utfordre statsråden med et spørsmål, om statsråden vil jobbe for at også de tre nevnte mediene får lik tilgang til mediestøtte som resten av medie-Norge, slik at vi får en reell debatt på fair (rettferdig, red.anm.) grunnlag i norske medier.». Ulike perspektive
 2. Norge, Sverige og Danmark brukte til sammen 1,2 milliarder kroner på mediestøtte i løpet av 2015. Kostnaden for allmennkringkasting var 19 milliarder kroner sammen året. Her er Altingets visualisering av hvem pengene gikk til
 3. Medietilsynet får 2,3 millioner kroner å rutte med i 2021. Over halvparten skal gå til å håndheve den nye bestemmelsen i kringkastingsloven som gjør det ulovlig å distribuere markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse til å operere i Norge. Denne lovendirngen trer i kraft 1. januar 2021. Image-text: Innfrir forventningene
 4. Det er elleve nye aviser blant de 161 avisene som har søkt mediestøtte i år. Hvem som får støtte, vil først være klart til høsten
 5. ister Abid Q. Raja å skrote det. - Forslaget om mediestøtteråd legger vi nå bak oss, sier han til Medier24.

00:31 Norge Korona gir høyere skolefravær i Oslo øst 23:30 Norge Seksåring påkjørt i Båtsfjord sentrum 23:23 Norge NRK: Regjeringen snur om barnevernsreform 23:14 Norge Bonde i Froland fant over 1.000 år gammel båt 22:37 Norge Seksåring påkjørt i Båtsfjord sentrum 22:26 Norge Bare halvparten bruker smitteappen aktivt 21:26 Verden WHO advarer mot forhastet gjenåpning 20:59 Norge. All mediestøtte skal samles i én ordning. (Gammel formulering: Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.) Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens. Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår

Pressestøtte - Medienorge - fakta om norske massemedier

ESA gir tommelen opp for ny norsk mediestøtte. Foto: Berit Roald / NTB Varsler gigantisk militærøvelse 15:52 Penger Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt 15:18 Norge Kaldeste mars på Svalbard siden 2010 15:17 Norge To siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark 15:16 Reise UD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil. Stortingsmeldingen om mediestøtte slår fast at staten også i fremtiden skal bruke betydelige ressurser på å opprettholde en differensiert presse i Norge. Det er bra at regjeringen viser omsorg for landets redaktørstyrte medier, når falske nyheter og bevisst manipulasjon i sosiale og alternative medier kan true ytringsfriheten og demokratiet

Slik blir den nye NRK-avgiften for de

 1. Mediestøtte på 369 millioner (tidligere omtalt som pressestøtte), hvor produksjonsstøtte på 313 millioner utgjør nesten 90 %. Denne produksjonsstøtten til dagsavisene har vært og er et viktig bidrag til at vi har så mange aviser i Norge. Annen støtte på 56 millioner
 2. Fjord Norge søker PR- og kommunikasjonssjef. Søknadsfrist: 19. oktober. Aftenposten søker journalist til årsvikariat på Sporten. Søknadsfrist: 07. oktober. Vil legge om dansk mediestøtte. Dansk utvalg vil fordele mediestøtte etter antall journalister, ikke opplag
 3. Kulturdepartementet inviterer til høringsrunde om ny lov for mediestøtte. Norsk Lokalradioforbund er en medlemsbasert bransjeorganisasjon for lokalradioer i Norge, Vi organiserer over 125 lokale radiostasjoner og har medlemmer i alle landets fylker
 4. Framtidsrettet mediestøtte Den såkalte pressestøtten ble i sin tid opprettet for å bekjempe avisdød i Norge, og det nye forslaget bygger på de eksisterende intensjonene
 5. ar om ytringsfrihet, lovte utenriks

Mediemeldingen springer ut fra innstillingen mediemangfoldsutvalget kom med i mars 2017. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre mediemangfoldet i Norge. De uttrykte stor uro for mediesituasjonen, og ba om strakstiltak inntil mediene har fått på plass bærekraftige modeller. Den varslede meldingen er blitt utsatt flere ganger siden da Mediestøtte som produksjonstilskudd, momsfritak med mer har vært viktig i mange år, og blir neppe mindre viktig i de kommende årene. Det verner om de norske og nordiske mediene på vår hjemlige arena, uavhengig av plattform. Også annonsørene og mediebyråene trenger sterke norske/nordiske medieaktører i Norge Norge fikk som første land i verden mva-fritak for digitale nyhetstjenester allerede i 2016. Det siste året er det tatt viktige beslutninger på området i EU som de andre nordiske landene nå arbeider med å følge opp, mens lite har skjedd i Norge. -Fritaket for digitale nyhetstjenester er viktig, men på ingen måte tilstrekkelig Alle former for statlig mediestøtte utgjør for 2019 om lag 9,6 mrd. kr. NRK alene får 6,4 mrd. kr. Bakgrunnen for støtten er ønsket om et Vil statsråden jobbe for at også de tre nevnte mediene får lik tilgang til mediestøtte som resten av Media-Norge, slik at vi får en reell debatt på et fair grunnlag i norske medier. Samtidig skal all mediestøtte samles i én ordning. Den nye finansieringsordningen presenteres i mediemeldingen som kulturminister Trine Skei Grande (V) legger fram under Landslaget for lokalavisers Utvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre mediemangfoldet i Norge

I den unntakstilstanden Norge står i nå, er tydelig, pålitelig og hyppig informasjon avgjørende for oss alle. Samtidig må de kritiske spørsmålene stilles. I dette bildet spiller de redaktørstyrte mediene en svært viktig rolle. Men mediene treffes også av krisen. Medietilsynet kommer derfor blant annet til å betale ut forskudd på mediestøtte tidligere enn planlagt Mediestøtte som produksjonstilskudd, momsfritak med mer har vært viktig i mange år, og blir neppe mindre viktig i de kommende årene. Der verner om de norske og nordiske mediene på vår hjemlige arena, uavhengig av plattform. Også annonsørene og mediebyårene trenger sterke norske/nordiske medieaktører i Norge Norge har en langt mer desentralisert pressestruktur enn Danmark, og lokalavisene er selve ryggraden i det norske pressesystemet. Hun mener punktet om at all mediestøtte skal samles i én pott, kan oppfattes som et uromoment for medier som i dag mottar støtte

161 aviser har søkt om mediestøtte. Det er elleve nye aviser blant de 161 avisene som har søkt mediestøtte i år. Hvem som får støtte, Fakta om koronautbruddet i Norge Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Danske medietilstander i Norge? Danske medietilstander i Norge? LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og adm. direktør i Spekter Anne-Kari Bratten. Her på Spekters Vinterkonferanse 2017 Ved å samle all mediestøtte i én ordning, går vi i retning av å likestille NRK med de andre allmennkringkasterne - blant annet TV 2, Radio Norge og P4

All mediestøtte samles i én ordning. Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens. Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår. Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes De to kristne dagsavisene i Norge, Dagen og Vårt Land, rammes hardt av den nye innretningen av ordningen. Begge avisene øker opplaget, men får altså likevel redusert pressestøtte. Det er det vanskelig å forsone seg med. Fra politisk hold har Presse-Norge fått klare signaler om at vi må omstille oss til den nye, digitale virkeligheten Organisasjonen foreslår blant annet mediestøtte til teknologisk og redaksjonell innovasjon mot netthets og viser til prosjektet Hele Norge Snakker, som flere medier samarbeider om. Amnesty ber også politikerne vurdere å utvide redaktørens ansvar for det som skrives i kommentarfeltene Samtidig skal all mediestøtte samles i én ordning. «NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge og skal sikres stabil og god finansiering. Regjeringen legger verdiene i NRK-plakaten til grunn for sitt arbeid», heter det blant annet i regjeringserklæringen Det er fordi Boxee Box i Norge ikke har avtaler med så mange eksterne innholdsleverandører som kan levere kommersielt innhold. Per nå er det MUBI som serverer filmene, og ettersom de har spesialisert seg på såkalt alternativ film vil du ikke finne så veldig mange Hollywood-suksesser i den lange lista

Mediehuset sin radiokanal Radio 102 fikk i dag utbetalt 613 475 kroner i mediestøtte i forbindelse med koronapandemien. Bare riksradioene har fått mer i krisehjelp at Norge fikk sin første dagsavis (Ottosen, Røssland og Østbye, 2012:32). Forutsetningen for å kunne gi ut avis var en godkjenning fra kongen. Fra 1796 ble det innført en resolusjon som erklærte at aviser og tidsskrifter kunne sendes med moderert porto, det ble utført individuell Mediestøtte er klok politikk for å fremme en demokratisk offentlighet. Det har igjen bidratt til at Norge er ett av verdens mest avislesende land med rom for mange aviser. Og den har gitt redaksjonene økonomisk handlingsrom til journalistisk utvikling og til å satse digitalt

Grafikk: Slik fordeler Norge, Danmark og Sverige mediestøtte

NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte var en norsk offentlig utredning.Mediestøtteutvalget ble oppnevnt 19. oktober 2009 og avga sin innstilling 16. desember 2010.. Utvalgets mandat var å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet Oppdal har siden 2002 vært ett av få steder i Norge med to lokalaviser i samme utgiverkommune. til tross for at begge avisene de samme fem årene har fått 8 millioner kroner i mediestøtte Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor. Størrelsen på tilskuddet til den enkelte lokalavis avhenger av om avisen kommer ut i Sør-Norge eller Nord-Norge, hvor stort opplag avisen har og antall utgaver i 2018. Fakta om produksjonstilskuddet Tilbake til Medlemmer Schibsted Norge AS. Schibsted Norge ble etablert våren 2012. Selskapet er overbygningen for Schibsteds norske virksomhet og består av mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen og rubrikknettstedet Finn.no NRK-lisensen skal bort og all mediestøtte samles i én ordning. Det er planen til den nye flertallsregjeringen med Høyre, Frp, Venstre og KrF

Regjeringen: All mediestøtte skal samles i én ordnin

 1. Oppdal har siden 2002 vært ett av få steder i Norge med to lokalaviser i samme utgiverkommune. Op utfordret Opdalingen i 2002 og har i alle år vært lokalt eid. På nyåret 2015 kjøpte Polaris Media avisa Opdalingen av Amedia, og fem år senere blir Polaris Media majoritetseier i Opp
 2. ister Monica Mæland, nettavis. 4 kommentarar. Hald deg oppdatert! Få melding straks Øygarden24 publiserer nye saker. Følg Øygarden2
 3. Deichman kan vinne internasjonal pris! Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å.
 4. Mediestøtte og mediepolitikk. Arne H. Krumsvik. Medienes privilegier - en innføring i mediepolitikk. Kristiansand: IJ-forlaget, 2011. Arne H. Krumsvik har skrevet boka Medienes privilegier - en innføring i mediepolitikk.Krumsvik har en tredobbel yrkes- og erfaringsbakgrunn: Han har en solid yrkeserfaring fra mediene, bl a lederstillinger innen flere medietyper (Romerikes Blad, VG- og.
 5. Dagsavisen mottar flere titalls millioner kroner i året i mediestøtte og topper listen over aviser i Norge som mottar størst økonomisk bidrag. Den samfunnskritiske journalistikken når imidlertid stadig nye lavmål

7. januar presenterte Digitutvalget sin rapport, Hindre for digital verdiskaping (NOU 2013: 2), med forslag til endringer for å stimulere digital verdiskaping i Norge.Rapporten innleder et år der rammebetingelsene for rettighetshavere står høyt på agendaen: Ny boklov, revisjon av åndsverkloven, diskusjon om moms, mediestøtte og medieeierskap Det er kanskje ikke så mange andre steder i Norge enn i Oslo en slik alvorstung diskusjon kan oppstå. og varige rammebetingelser for en sterk allmennkringkaster som er sikret forutsigbare finansering gjennom offentlig mediestøtte, i form av lisens Norge reduserer donasjonene. Skyldes det at Clinton tapte? Skandalene rundt Clinton-fondet vokser i omfang og var en vesentlig grunn for smellen hun gikk på under presidentvalget, skriver observer.com.WikiLeaks avsløringer viser bl.a. at det var en åpenbar interessekonflikt mellom mottatte donasjoner til fondet da Hillary var utenriksminister og gjenytelser i form av våpeneksporter som.

Kulturministeren kan ikke love mediestøtte til lokalradiostasjoner. --Lokalaviser, og lokalradioer i Norge er veldig gode og har høye lyttertall. Publikum viser også en vilje til å betale for lokalt innhold og har større tiltro til lokale medier, sier Grande Først: En aldri så liten norsk suksesshistorie. Til tross for at Norge er et lite land har vi en avisflora mange større land vil misunne oss. Norge har en avis for de fleste og det meste, og en journalist på annethvert nes. Dette er med på å gjøre Norge til et svært demokratisk land med lite korrupsjon, og en høy grad av tillit Over 120 lokalaviser får økt tilskuddet med til sammen 5,6 millioner kroner i 2019, en økning på nesten åtte prosent fra 2018. - Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Totalt får vel 150 aviser til sammen [ Norge har veldig mange aviser og - sammen med Japan - verdens største avissalg per innbygger. Dette henger bl.a sammen med pressestøtten. Begge støtteordningene ble vurdert av det såkalte Dagspresseutvalget, som la fram sin innstilling i 2000: NOU 2000:15 Pressepolitikk ved et tusenårsskift For å hjelpe medier under coronakrisen, kommer Medietilsynet til å betale ut forskudd på mediestøtte tidligere enn planlagt. Denne uken har mange aviser i Norge for første gang i historien produsert sine utgaver uten å ha en eneste journalist tilstede i redaksjonslokalene

r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. r/norge. log in sign up. User account menu. 4. Pressestøtte: en «Nav-ordning» for medie-Norge. Close. 4. Posted by. u/UllaBella01 Her står slagene i det nye Medie-Norge: - Håper på Facebook-skatt Tar opp Facebook-skatt, ny NRK-lisens og pressestøtte. for å få mer midler til mediestøtte

Mediestøtte viktig for oss alle - Natione

 1. All mediestøtte skal samles i en ordning. Vurdere om produksjonar der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelige under en fribrukslisens. Arbeide for at internasjonale medieaktørar som opererer i Norge, må holde seg til norske konkurransevilkår. Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret blir.
 2. Episode 207 - Konserverende mediestøtte og fotballjournalistikk. Lytt til podcast Klikk her for å gå til episoden. Aftenposten arrangerer omkamp mellom Norge og Brasil - med landslagene fra 1998, da Norge vant 2-1. Arrangementet har ikke gått upåaktet hen
 3. Samtidig skal all mediestøtte samles i én ordning. - Hurtig­ruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattig­dom og frykt hos de som driver maskineriet. At Trump så eksplisitt gjentar kon­spirasjons­teorier er skremmende

Ny lov om mediestøtte skal styrke medienes uavhengighet Et nytt forslag fra regjeringen om økonomisk støtte til mediene skal bidra til å styrke medienes uavhengighet. - Viktigere enn noen gang, sier kulturministeren Ifølge Dagens Næringsliv solgte Google annonser for 1,5 milliarder kroner i Norge i 2013, men betalte bare 742.469 kroner i skatt. Grunnen er at selskapet inntektsfører det norske reklamesalget i Irland. - Dette er en vanskelig og viktig problemstilling som både Skatteetaten og Finansdepartementet følger nøye

Video: Pressestøtte Institutt for informasjons- og

Aktuelt Medietilsyne

En!moderne!mediestøtte?!!.!enanalyseavMediestøtteutvalgetsarbeid!!!!! Masteroppgave!i!medievitenskap! Institutt!for!informasjons.!og!medievitenskap Norge skal være et land hvor alle har mulighet til å lykkes, Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter. Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier foreslås videreført med samme beløp som i 2018 * Norske avisers samlede driftsresultat var om lag 644 millioner kroner, ned 178 millioner kroner, eller 21,7 prosent, fra 2018. * De digitale inntektene økte med 273 millioner kroner, eller 9.

Medienorge - fakta om norske massemedier - hovedside

Grande vil invitere til mediepolitisk forlik på Stortinget. Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil i løpet av uka invitere partiene på Stortinget til et møte for å se på mulige støtteordninger for mediene Den obligatoriske NRK-lisensen er i strid med art 10 i Menneskerettsloven ved at den binder individer til å finansiere meninger de kan være uenig i. I tillegg kommer at det nye Norge er mangfoldig og det finnes ikke lenger en allmenhet som NRK kan representere og ivareta

Skei Grande: – Vil ha teater som lager litt rock’n roll – VGNår moroa tar overhånd - Spaltister - Media - E24

Mediemarkedet i Norge er enormt. Næringsliv 31. oktober 2017, utgjøre et faktagrunnlag for Regjeringens pågående arbeid med stortingsmeldingen om mediestøtte. Dermed blir Medietilsynets arbeide viktig for utformingen av norsk mediepolitikk Prop. 138 L (2019-2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven

DF og økonomi: Ingen politik – Ingen indlæg | Folkets Avis

Dagens mediestøtte er svært ubalansert. Også den støtten som går til avisene i form av momsfritak og produksjonsstøtte, er ubalansert. I Norge bruker fellesskapet hvert år om lag åtte milliarder kroner på medier 7. januar presenterte Digitutvalget sin rapport, Hindre for digital verdiskaping (NOU 2013: 2), med forslag til endringer for å stimulere digital verdiskaping i Norge. Rapporten innleder et år der rammebetingelsene for rettighetshavere står høyt på agendaen: Ny boklov, revisjon av åndsverkloven, diskusjon om moms, mediestøtte og medieeierskap Kanskje Norge, da. I Norge vil du ikke ha noe som helst problem med å finne leger som gir utsatte grupper mye dårligere behandling ( hvis de i det Det er nok bare et tidsspørsmål før medier i Thailand bryter tabuet og satser på bred internasjonal mediestøtte. For det er umulig å rapportere live fra demonstrasjonene og ikke risikere.

I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, ESS, Medirest og Eurest Konferanse & Selskap. Compass Group Norge har om lag 2000 ansatte, 2 milliarder kroner i omsetning. Scandic Norge er i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen og nedbemanner nå med om lag 1000 årsverk. Oslo Plaza er gjenåpnet Etter å ha vært midlertidig stengt, gjenåpnet landemerket Radisson Blu Plaza Hotel sine dører 24 juni 2020 Mediebedriftene - MBL, Oslo, Norge. 642 liker dette · 17 snakker om dette · 49 har vært her. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon Radionytt.no - nyheter, lyttertall og kommentarer for deg som jobber i radio eller for deg som elsker radi

Episode 207 - Konserverende mediestøtte og fotballjournalistikk. Dagens pressestøtte styrker ikke mediemangfoldet. Aftenpostens fotballkamp er innholdsmarkedsføring. Snapchats vendepunkt og alt håp for menneskeheten er ute. Møte med Kulturministeren. Kulturdepartementet jobber med en stortingsmelding hvor de skal utforme en ny mediepolitikk Frivillighet Norge er misfornøyde med at det fortsatt vil være moms på dugnad. Momskompensasjonen er økt til 1,7 milliarder kroner, Norsk Redaktørforening jubler over økt mediestøtte NRK s kontorer i Nord-Norge fremstår som en filial og underleverandør. Mer reell redaktørmakt over det nasjonale innholdet må flyttes ut av Oslo. For å kunne begrunne en offentlig mediestøtte på 5,8 milliarder kroner i året, er NRK helt avhengige av bred oppslutning over hele landet Interessen for dusjtoaletter er stor rundt om i Europa, og ikke minst i Asia. Nå ønsker TECE at flere nordmenn skal få øynene opp for de hygieniske toalettene, som med en varm dusj rengjør den besøkende etter hvert toalettbesøk. Nå lanserer TECE sitt første dusjtoalett - TECEone - et rimelig vegghengt toalett med enkle funksjoner [ - FrP har i alle år kjempet for å fjerne NRK-lisensen. Nå slipper folk å se denne regningen igjen, sier Siv Jensen

Slik blir den nye NRK-avgiften for degVil du jobbe i Nettavisen?Ap foreslår Facebook- og Google-skatt for å hjelpe mediene

Mediene ber om ekstra mediestøtte på 200 millioner kroner og en kompensasjonsordning på inntil 600 millioner kroner for dokumentert bortfall av annonseinntekter, spesielt tiltenkt lokale medier. Videre foreslår de at staten kjøper annonseplass i norske redaktørstyrte medier for inntil 200 millioner kroner og midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for de neste fire månedene, verdt. HLF ber Regjeringen om å legge til rette for mediemangfold i både produksjonen og forbruket av medier i Norge. Et tiltak for å nå dette målet er å kreve at alle mediebedrifter har universell utforming av sine tjenester 1. Kapittel 335 Mediestøtte, post 74, Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Kulturdepartementet har foreslått et viktig insentiv for å løfte norsk musikk. Dette er svært gledelig! NOPAs nestleder Tove Bøygard vil kommentere budsjettposten. I går ble det spilt 120 låter på Radio Norge i tidsrommet kl. 7-19. Fem av disse var norske. Medietilsynet framskynder utbetalinger av mediestøtte og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.#KoronaNorg Kulturminister Trine Skei Grande (V) er en slags budsjettvinner denne gangen, med realvekst både i kroner og prosenter. Men jubelropene uteblir Filterworx kombinerer flere deler - dreneringsrør, integrert mediestøtte, vannkanaler, produserte medier, tilbakespylingsrenner og systemstyringer - til et enkelt system for gravitasjonsmediefiltrering som møter behov angående bruk og tillatelser på best mulig måte

 • Steckdosenleiste an steckdosenleiste anschließen.
 • Panere fisk med mel.
 • Kreuzbandriss übungen für zuhause.
 • Brasil norge metaforer.
 • Hotel stockholm.
 • Verdacht auf skoliose.
 • Stillingsenergi snl.
 • Jump helsingborg.
 • Klær barn bryllup.
 • Aktivitet date.
 • Beste laptop bag.
 • Korfu likör.
 • Queen elizabeth family tree.
 • Ferrari 550 wiki.
 • Bergans glittertind sekk.
 • Baileys iced coffee norge.
 • Linux install nodejs.
 • Ü30 party winterthur.
 • Ferske vårruller med hoisinsaus.
 • Langtidsstekt lammelår over natten.
 • Dagens norske helter.
 • Lyd mot mus.
 • Kari storækre 2014.
 • Id for gjenopprettingsnøkkel.
 • Kjøreplan excel.
 • News wolfsburg.
 • Rundwanderung langnau.
 • Prom świnoujście rozkład.
 • Luis d ortiz oslo plaza.
 • Yellow bulldog christmas sweater.
 • Talgen kryssord.
 • Rote wandfarbe kombinieren.
 • Halloween movie 1978.
 • Skogli basseng.
 • Signalhorn gass.
 • Eiersuche düsseldorf.
 • Dagfinns smørbrød.
 • Sony xperia compact z5 manual.
 • Litterære perioder oversikt.
 • Siktet rugmel vs sammalt rugmel.
 • Hentet dikt virkemidler.