Home

Elg ku kvige

JaktAsle: "Kvige"

NJFF Nyheter Ser-du-forskjell-pa-elgen

 1. Hodet og snutepartiet er også klart kortere hos ei kvige. Mange klarer å skille et ungdyr fra ei ku på to og et halvt år ved hjelp av manken. I de fleste tilfeller virker ungdyrets manke spissere og høyere i forhold til kroppen enn hos ei eldre ku. Ei eldre ku er rundere i formen, og har ikke det samme ungdyrspreget
 2. Ku er hunndyret hos storfe etter at det har fått sin første kalv. Før dette kalles dyret for kvige. Ordet ku brukes også om hunnen hos andre arter av oksefamilien, og om hunn av elg.
 3. Ku er hunndyret hos storfe etter at det har fått sin første kalv. Før dette kalles dyret for kvige. Ordet ku brukes også om hunnen hos andre arter av oksefamilien, og om hunn av elg. Ku er hunndyret som har hatt kalv. Sinku er ku som har sluttet å produsere melk før neste fødsel. Et kjønnsmodnet hanndyr kalles okse eller stut

Kvige 162 kg Utvokste fortenner. De to ytterste litt skeive og helt hvite Obs 2,5 åringer kan også ha skeive fortenner, men mer farget Helt eller delvis hvite kinntenner Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune, 201 Forskjell ku og kvige el hotel en italiano; Forskjell ku og kvige el mundo; Normalt er en piggokser større over bringa enn ei ungku, men personlig hadde jeg nok ikke tatt sjansen på det. Jeg ville nok sett geviret først. Å bruke øynene godt og ta seg litt bedre tid er viktig dersom man ikke vil risikere et skikkelig innhogg i lommeboka Elg eller europeisk elg (Alces alces) er et spesielt stort hjortedyr som trives i temperert klima i det store boreale barskogbeltet som finnes i Nordeuropa, fra Skandinavia og Polen og østover til Uralfjellene og Sibir.Hannen kalles okse, hunnen ku, kvige eller kolle, og avkommet kalv.. Elg som lever øst for Ural og i Nord-Amerika skiller seg ut fra vår hjemlige elgestamme ved å være. Den lille forskjellen i gjennomsnittshøyde mellom okser og kyr skyldtes nok at oksene hadde en lavere gjennomsnittsalder enn kyrne. Ved samme alder er antagelig høydeforskjellen noe større, siden andre studier viser at voksne elgokser i gjennomsnitt veier 24 prosent mer enn kyr. Hos elg er det bare hanndyret - oksen - som utvikler gevir

Hvordan kalven blir til kvige og ku - en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikk En liten gutt forklarte hva en kvige er på sin egen måte: De er kviger så lenge de hopper og spretter og er litt ville liksom. Når de bare går sånn helt vanlig, og ikke finner på tull lenger, akkurat sånn som voksne damer, da har de blitt til en ku. Tatt på kornet.... De går drektige (gravide) i litt over 9 måneder Va litt feil vurdering her fra min side, det var Ku og Kvige som kom, og vi skulle ha begge, men holdt igjen pga tvilen om det var en stooooor kalv.

Noen minutter etter ser jeg en bevegelse i øyekroken. Et enslig hunndyr elg kommer i sporet til driverne og har tenkt seg i retning postene. Hun stopper litt trangt mellom et par bjørker. Bogen er fri,- men er det ku eller kvige? Som Skålamester i kvigefeilskyting vil jeg ha dyret fritt før kula går Kyr som er brunstige vil oppholde seg i nærheten av hverandre (innen tre meters avstand) over tid og vise hyppige brunsttegn. Dersom bare ei ku i flokken er brunstig kan dyr som er i forbrunst eller utenom brunst danne SAG-grupper sammen med den brunstige kua. I slike grupper kan det variere hvem som er partnere til den brunstige kua. Elgen er en partået klovdyrart i hjortedyrfamilien og verdens største hjortevilt. Den er Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Den har et påfallende, nesten forhistorisk, utseende. Halsen og nakken er kort og fyldig, og det opphøyde skulderpartiet danner en kul på nakke-rygglinjen som. Hannen kalles okse. Hunnen kalles ku, kvige eller kolle. Avkommet kalles kalv. #3: Paring Paringstiden for elgen er i september-oktober. Elgkua tiltrekker seg oksen ved å avgi lukt og lage klagende rautelyder. Hanner på omtrent samme størrelse konkurrerer og om nødvendig kjemper om å få kua

Foto elg - www

I Storviltappen: I kartvisningen registrerer du sett elg ved å klikke på kikkertsymbolet, markere i kart og deretter fylle inn sette dyr, antall jegere og jakttimer.Du kan endre registreringen helt fram til du huker av for Fullfør registrering av sette dyr denne datoen.. På jaktleders side i Storviltportalen: I startmenyen på jaktleders side finner du fanene Kvote, Faktura og Sett Dette er skutt, Mølskdalen Jaktlag: elg 6-tagger.(4 år).....: 176,0 kg (Per Olav) elg 2-tagger.(3 år).....: 174,0 kg (Georg) elg kvige....(1 1/2 år).: 119,0 kg. Elgen er i utgangspunktet ganske asosiale dyr som tilbringer mye av tiden alene. Ku og kalv holder imidlertid sammen det første året. (Foto: Johan Trygve Solheim) Men unntak finnes. Kuer med kalv tilbringer hele kalvens første leveår sammen Elgjakt. Elgen er det største av hjortedyrene og et meget populært jaktobjekt overalt hvor den finnes. I Norge jaktes det som regel med jaktlag der 4-8 jegere jakter på en tildelt kvote med elger bestående av okse, ku/kvige og kalv De fleste kyr i Norge blir drektige ved inseminering. Det er vanlig å inseminere NRF-dyra første gang når de er 14-16 måneder gamle.I gjennomsnitt kalver kyr i Norge første gang når de er mellom 25 og 26 måneder gamle. NRF-kalvene veier om lag 40 kg ved fødsel. Drektighetslengden (tida kua er «gravid») for ei NRF-ku er om lag 280 dager

Forskjell på Kvige (1

Elgen er det største dyret vi har på norsk fastland. En fullvoksen elgokse kan veie så mye som 700 kg og kan måle over to meter i skulderhøyde! Det er kanskje ikke så rart at den har fått kallenavnet skogens konge! Hos elgen heter hannen okse, eller bringe, hunnen heter ku eller kvige og ungene kalv Innmeldte elgfall så langt er: Finnestad Okse (6 tagger): Øyvind Ørka Kvige: Stein Runo Ringstad Kalv: Oddvar Hansen Okse (4 tagger): Asbjørn Dahl Kalv

Kva bør livdyrverdien på ei kvige vera? Føresetnadar: Avlspoeng 10, GS-testa, seljar får ti prosent av framtidig forventa produksjon, snittproduksjon på ei ku er ca. 20 000 liter, dekningsbidrag utan tilskot kr 3,- per liter. (Avlsverdien er 240 kr per poeng + 60 kr = 300 kr per poeng viss den er GS-testa Ku: Morten Rønningen: Gryting: 169 kg: Stut, 7 tagger: Rolf Solheim: Haugen: 210 kg: Stut, 4 tagger: Hermann Strand: Homme/Vormli: 221 kg: Ku: Harald Lunden. KG JAKTLAG SKYTTER Kalv, hunn Aakre jaktlag Aud Turid Aakre Ku, 2 år 115 kg Haugen/Løyte jaktlag Rolf Solheim Piggstut, 1 1/2åring 83 kg Eskeland/Ausland jaktlag Kjetil Eskeland Stut 180 kg Brødsj

Frank Vidar Skaug - kvige. Jostein Smetana - kalv. Kai Holt - kvige og kalv. Thomas Smetana - kvige. Magne Sigdestad - stor 14-taggers okse. Odd Arne Ruud - kalv. Odd Arne Ruud - kvige. Jostein Smetana - kvige. Kommentar: Bra med elg. Tiuråsen: Robert Holt - 10-tagger okse. Jørn Mustorp - ku. Bjørn Petersson - kalv. Kent Ove Hermansen: Kalv. Hauges tidligere rekord var en kvige på 16 år. Kyr som får trillingkalver som lever opp er svært uvanlig, og skjer ikke årlig i Norge. Kilde: Geno AS/Store Norske Leksikon Kua ble imidlertid slaktet, med en slaktevekt på ca. 200 kilo. Siden jaktlaget ikke hadde fellingstillatelse på ku, fikk de etter omstendighetene anledning til å ta den på sin kvote som «kvige»

Hvordan fortelle om en kvige eller ku er klar for inseminering. Å vite at en kvie eller ku er klar til å bli inseminert er veldig viktig for avl. Det er spesielle prosedyrer som må utføres for å nøyaktig etablere kvigens beredskap eller. Kvige. Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 730 dager. Ung ku. Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder skal være 731 dager og kan være inntil 1460 dager. Ku. Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyrregisteret). Alder skal være 1461 dager eller.

- Hvor mange elger har dere på kvoten i år? - I år har vi en kvote på syv dyr. Vi har igjen tre kalver, ei kvige, ei ku og en storokse. - Da får karene skyte kalvene? - Ja, jeg har tenkt å ta storoksen, sier Margrete og legger til at om det skjer, så skal gevir henges opp på veggen hjemme i stua Prøv VGs store elg-quiz! En jeger skal kunne se forskjell på ku , kvige og kalv. TTE TIL S elv om det finnes eksempler på jegere som har årene, ettersom det har skjedd en betydelig vektmessig. R: Hodet er svært Skutt kvige istedenfor kalv, og jegere som har utjevning mellom aldersklassene i elgskogen

Blogg 2009

Kvige (frå norrønt kvíga) er eit hokjønna storfedyr som er eldre enn eitt år, og som ikkje har kalva enno. Nokre stader blir ungkyr kalla kviger fram til andre kalving. Irish moiled-kvige som slikkar seg. Eit kjenneteikn på ei kvige er at jur er lite utvikla og knapt synleg 4. Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv. Når kviga er rundt to år gammel og har født sin første kalv, begynner den å produsere melk. Senere får kua en kalv i året gjennom hele livet. 5. Kuer produserer mer melk enn kalven klarer å drikke, og derfor kan mellk brukes til matproduksjon. 6 Kvige; Ung ku; Ku; Kalv er slaktedyr som er 300 dager eller yngre. Ung okse og kvige er slaktedyr fra de er 301 til og med 730 dager. Ung ku og okse er slaktedyr som er 731 dager eller eldre. Når kua passerer 1460 dager, skifter den kategori fra ung ku til ku. Kategori kastrat er spesiell da den går fra 301 dager og opp til 1460 dager

var en piggokse, er det kvige og ku som oftest skaper problemer under elgjakt. Ei lita ku og ei stor kvige er slett ikke lette å skille fra hverandre. Mange mener det er blitt vanskeligere de seinere FRA I(VIGE TIL Øverst ei kvige, i midten ei ku i sin beste alder og ne- derst ei gammel ku (minst ti år) Indikasjoner Kontroll av brunstsyklus hos ku/kvige med etablert syklus, inkl. brunstsynkronisering av dyregrupper, og synkronisering av donor og mottaker ved overføring av embryo i kombinasjon med prostaglandin F 2α (PGF 2α).Synkronisering og induksjon av brunst hos kyr/kviger med brunstsyklus i kombinasjon med PGF 2α, og hos kyr/kviger uten brunstsyklus i kombinasjon med PGF 2α og. Fordelingen mellom ku og okse er også jevn med 20 % ku og 20 % okse, 22% kvige og 22 % piggokse. Men som tdligere sett så er andelen okse i bestanden lavere og jaktpresset har dermed vært høyere for okse og piggokse enn for ku og kvige. Målet om å nå slaktevekt på 120 kg for ungdyr er ikke nådd, men dette videreføres i denn

** Kyr som melker mindre enn 10 kg/dag, får ikke produksjonstillegg *** Besetninger som har dokumentert Grønn status og har en godkjent Helsestorfeattest. Det betyr at de får et pristillegg på kr 1000 på avlsdyr livdyr Ku, Får og Kalveskinn. Opprett PDF-katalog for denne kategorien KVIGE - ALCE - 1/2 HUD CA 2,0/2,3 M2 - 1,0/1,2 MM . Artnr. 9006901 . kr 1 250,00 PR. KVM. Kjøp. LÆRSIDE STORFE - MYKT - 1,2 MM . Artnr. 9003910 . kr 1 200,00 PR. SIDE. Ikke på. Elg eller Alces alces er et av de største hjortedyrene og holder til i de nordlige delene av Nord-Amerika og Eurasia. Elgen tilhører familiene klovdyr, drøvtyggere og hjortedyr. Hunnen kalles ku, kvige eller kolle, mens hannen heter kun okse. Kalv er navnet på avkommet til kua Trodde først det var ei ku. Fossli forteller at det tok litt tid før han fikk tatt opp telefonen og filmet. - Det var en liten okse som så vidt hadde fått gevir, så jeg trodde først at det bare var ei kvige som lekte med sauene. Det er ikke unormalt at kyr og sauer deler innhegning, forteller Fossli

Elgjakt: Eksempel ku og kvige - YouTub

Kua det er snakk om er fra Vega, en 2 1/2-åring som kom til Brønnøy rundt 27. september. Elgkua er merket på Vega, og det er slik man har kunnet følge den på ferden via Hamnøya til Vevelstadlandet, så ut på Buøya og inn til Straumøya. Siste sporing plasserer henne rundt Mosheimsjøen, men. NRF- kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet,. Ei voksen NRF- ku veier mellom 5og 6kilo. Midt-Østen og videre til Sentral-Europa hvor den kom for omtrent 250. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet En buss som kom kjørende på E39 kolliderte med en elgkalv på vestsiden av Udduvollbrua i Melhus fredag formiddag. - Elgku og to kalver har krysset veien og den ene kalven ble truffet av bilen. Bussen, som kom bak, traff også elgen. Kua og den andre kalven er i nærheten så det oppfordres til å. KVIGE 1,5 ÅR Under 110 kg. Kr 48,00 Over 110 kg. Kr 64,00 FJOROKSE 1,5 ÅR Under 120 kg. Kr 48,00 Over 120 kg. Kr 64,00 KU Under 140 kg. Kr 52,00 Over 140 kg. Kr 68,00 OKSE Under 160 kg. Kr 52,00 Over 160 kg. Kr 68,0

Aldersbestemme felt elg og hjort - www.hjortevilt.no. Plikter ved skadeskyting (PDF, 823 kB) Vinterfôring av rådyr (PDF, 797 kB) Kalmarmodellen (avskyting elg) (PDF, 1007 kB) Ku eller kvige? - Se forskjell på elgene (PDF, 3 MB Merpris ku og ung ku. Vi utbetaler MNS-tillegg på kr 2,30 for alle slakt i kategori ku og ungku. Økologisk. For storfe i klasse O- eller bedre/lavere enn O- betaler vi kr. 5,- / kr. 3,-. Må meldes inn som økologisk på avtale og være merket med DEBIO merker. KSL. Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen Har ei kvige som kalva på torsdag morgen, men har ikkje fått ho til å mjølke skikklig enda. Er det noen som har forslag til ka det kan vere? Skal eg gje ho meir tid? får såvidt mjølka ut 2 ltr til kalven. Ho har veldig lite jur og spenane hennar er heilt blå Elg er den nest største hjorten. Hannene av både elg og elg kalles okser mens hunnene kalles kyr. Elg har en mørk svartbrun kropp med lysere hvitgrå ben. Elg har en rødlig til lysebrun kropp og mørke ben. Nøkkelområder dekket . 1. Elg - Definisjon, kjennetegn 2. Elg - Definisjon, kjennetegn 3. Hva er likhetene mellom elg og elg

Ung ku, ung okse, kastrat, kvige, ku og også, alle grupper og klasser, justering av prisoppsett. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,44 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,42 per kg. Endringene skyldes økte diverse kostnader, samt reduserte hudverdier på storfe og kalv Dyretyper: Kalv; Kvige; Ku; Okse < 6 tagger; Okse >= 6 tagger. Type dyr varierer fordi kvotene er felleskvoter for flere terreng. Oppdatering om kvotene sendes per sms, ved oppstart og endringer/daglig. Prisen gjelder ett jaktlag og gir eksklusiv tilgang til storviltjakt på terrenget. Hjort forekommer, og kan jaktes på

Skyt riktig elg! - Vilt og Varier

2019 Fellingsresultat elg Mykland Storvald tildelt felt Eldre eldre ung ung kalv kalv 2019 -2021 total okse ku okse kvige ku okse merknad 1 Vatnedalen jaktlag 14 3 1 1 1 eo 202, kk 46 ok 66 2 Nause jaktlag 2 1 1 uk 125 3 Mjåvatten jaktlag 6 2 2 eo 125, eo 160 4 Mjåland/Mykland jaktlag* 8 3 1 1 1 uo146, eo 152 uk 121 5 Liane jaktlag 7 1 1 kk 5 Livdyrliste. Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 29.1020: LIVDYR TIL SALGS. Bjørn Harald Rudi, 1892 Degernes. Tlf 95 14 55 47, e-post bhr@miljodir.no. STN ku født 2015 selges til et godt hjem 22 - 1 ½ år ku (kvige) 31 - eldre okse 32 - eldre ku Alle jegere på jaktlaget kan melde inn felling. Jaktleder får SMS om innmeldt felling. skutt storviltID kategorikode skutt fe12387 21 Innmeldt felling av en 1 ½ år okse med storviltID fe12387 Innmelding av vekt Jaktlaget skal selv veie felt elg innen 10 døgn etter felling. Slaktevek NORSK: Elg (Alces alces, dansk: elsdyr, svensk: älg) er det største av hjortedyrene. Den trives i de store barskogene som finnes i nordlige strøk av Eurasia og Nord-Amerika. Hannen kalles okse, mens hunnen kalles ku, kvige eller kolle. Avkommet kalles kalv. Elg er en relativ ung dyreart, antakelig omkring 2-2,6 millioner år gammel kvige - Definisjon av kvige fra Free Online Dictionar

ku - Store norske leksiko

Storfe - Wikipedi

Et av mange flotte, gratis arkivbilder fra Pexels.Dette bildet er om ku elg, liten elv, rushing van Elgen freste og la ørene bakover, la hodet ned og sprang mot oss, sier politibetjent Øystein Hoel ved Salten politidistrikt. I lag med politibetjenten var Rune Madland,. Storfe som kvige, ku og okse og vilt som elg skal parteres på samme måte. Skrotten deles i to halvdeler langsetter ryggen. Hver halvpart deles så i en forpart og en bakpart med et snitt mellom 10. og 11 ribbein regnes forfra

Ku, kvige, kalv Så når vi først er inne på temaet, kan vi ta en kjapp informasjonsrunde angående forskjellen på kalv, kvige og ku. Hannen kalles okse, men er også ofte omtalt som stut og tyr Reglene om nedklassifisering av skutt elg til «skrapdyr» finner du her: Skrapdyrordningen i Sørli tildelingsområde. Skrapdyrgrensene er: kalv <40 kg, voksen okse <165 kg og voksen ku <150 kg. NB! På settogskutt.no (og sett-elgskjema) skal dyret føres opp med faktisk alder og kjønn, altså dyrets alder og kjønn før nedklassifiseringen Elg Alces alces. Hannen kalles elgokse, hunnen kalles elgku og ungen kalles kalv. Fakta om elg: Familie: Hjortefamilien. Høyde: Kroppen til elgen er diger med en skulderhøyde på mer enn 2 meter. Vekt: En voksen elgokse kan veie opptil 7-800 kg. Kua er mindre. Levealder: Elgen kan bli opptil 25 år. Forplantning: Elgen blir kjønnsmoden i 2 årsalderen. Den parrer seg i september-oktober, og.

Forskjell Ku Og Kvige Elg - ptsalagramschool

I tillegg er det en fordel i løsdrift at størrelsesforskjellen mellom kviger og eldre kyr ikke er for stor på grunn av rangordningen blant kyrne. Optimal alder ved kalving. Alder ved kalving varierer , og snittet ligger på 25,8 måneder. Fôrkostnadene utgjør ca. 70 % av de variable kostnadene i oppdrettet av ei kalveferdig kvige ja.. men HI villa ha ei ku, å en kvige er da ikke relevant:) Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest. Gjest. Gjest · #16. Skrevet August 27, 2009 Spørs hva kua heter. Heter den Siv Jensen ser den ut som den er nokså billig i innkjøp men dyr i drift.. Del dette innlegget. Lenke til innleg

Prøv VGs store elg-quiz! En jeger skal kunne se forskjell på ku, kvige og kalv. Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker. Alle synonymer for kvige. Kviga som plutselig ble ku. Ei kvige er per definisjon et hokjønn av storfe som er eldre enn ett år - men som ennå ikke har fått kalv KVIGE: Kvige er slakt av unge hunndyr som ikke har hatt kalv. Eldre kviger klassifi seres som Ung ku. Skambeinet i slaktets bekken vil ha en karakteristisk buet form og bekkenkanalen vil være relativt trang. I tillegg har kviger ofte et større fettdepot i jurfestet. UNG KU: Bruskspissen på de 4 første torntappene kan vær ei kvige koster ca 15-18k men det kommer litt an på dyret. og insiminering koster 450kr ordforklaring: kvige: ei ku som ikke har vert drektig enda. insiminering: å gjøre kua\kviga drektig. er ganske sikker på prisene siden jeg har bodd på gård en god del av livet mvh nokiakille Det er også mer vanlig hos elg enn hos andre hjortedyr, at ei 1,5 år gammel kvige blir bedekket. Det heller ikke uvanlig at ei ku/kvige som får tvillinger ved første kalving, vil fortsette å få tvillinger under senere kalvinger. Disse forhold gjør at elgen er et meget fruktbart dyr. En lang rekke plantearter inngår i elgens diett om. Helge Utby gikk i gang med en stor jobb da han bestemte seg for å få skrevet ned alle elgfallene på Myrevaldet og Maukdalvaldet under ordinær jakt

Storfe som kvige, ku og okse og vilt som elg skal parteres på samme måte. Skrotten deles i to halvdeler langsetter ryggen. Hver halvpart deles så i en forpart og en bakpart med et snitt mellom 10. og 11. ribbein regnet forfra. For storhusholdninger vil det mest økonomiske være å dele mellom 6. og 7. ribbein regnet forfra Ku: 98; Ungokse: 106; Kvige: 86; Kalv: 127; Utvidet elgjakt . Elgjakta i Karasjok startet 1. september - tidligere enn andre steder i fylket. Den er utvidet til 16. oktober følgende steder: Karasjok sør (feltene 22-55) Kautokeino sørvest (feltene 11-21) Kautokeino sørøst (feltene 22-43) Elgjakta i resten av fylket er til 31. oktober. 5. Voksen ku 2 ½ år eller eldre. Skytes voksen ku istedenfor tildelt ungdyr (kvige) må det betales : - fra og med 141 kg til og med 160 kg betales kr 200.- pr kg. - fra og med 161 kilo og oppover betales kr 300.- pr kg. 6. Ungdyr. Det tildeles fri kjønnskvote (valgfritt)

Elg - Wikipedi

VGs samarbeidsavis Harstad Tidende har rykket ut på morgenkvisten for å følge elgen.. De kan opplyse at det var en elgku og en kalv som i dag tidlig hadde tatt seg inn i sentrum og slo seg ned. Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør. Jaktlagene betaler differensiert pris fra kr. 80 (+ indeksreg.) til kr 102 (+ indeksreg.) pr kg,- i ht. tabell for felt elg, inkludert mva, veieavgift og felling- og oppsynsavgift, etter veiing

Fakta om elg - Hjorteviltportale

Kalv, Kvige eller Ku? - Velkomme

E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse Ku Avvik fra målsatt fordeling 0 3 5 12 13 0 1 1 E. okse E. ku Åring Kvige Kalv Samlet Okse Ku EIDSKOG-vald-lag-MAAL-2010 12.12.2010 Side 2 av 3. Elgregionråd Øst Elgvald i Eidskog 2010 Kjønnsfordeling 53 51 57 55 44 41 49 49,8 50,

storfe ku okse kvige kalv fra FINN. Kart og flyfoto Først trudde han det var ein elg. Så såg han kua i tjønna. Då ringe Brockhus til politiet. Klokka var 10.33 og brannvesenet kom etter eit kvarters tid. Følgde spora. Dyretransportbilen kviga stakk av ifrå stod på tunet hjå Jan Helge Folkestad. Det var ei kvige som var i bilen og ikkje Folkestad si Elgsesongen står for døren. Da passer det fint med en oprift på langstekt elg. Vi benytter en surret, benfri elgstek på 1,4 kilo. Uansett hva slags stek du har for hånden er fremgangsmåten omtrent den samme Mi Jersey kvige har kalva. Ho er veldig tam og kosete til vanleg. Men då eg skulle melke ho blei ho heilt vill. Då eg prøvde sparkevernet blei ho berre verre, og hoppa det av seg... Ho står aleine med kalven i sjukebingen,med hovudet i fanghekken,menkraftfor framfor nasa

Elgjakt 2012 Målselv, Ku og Kvige på skuddhold - YouTub

12 000 kg melk på kua, er det mulig? Vi tror spørsmålet man bør stille seg, er hvorfor skal ikke jeg oppnå dette? Vi ville tørre å påstå at 10 000 kg melk på kua ikke er noe hokus pokus, om man ser på dette produksjonsmålet alene. Masse kraftfôr, kyr som er avlet for å melke og en produksjon hvor man tvinger kyrne til å produsere Driftplan for elg - Vorma Øst Elgvald 2010-2012 Vedtatt mai 2010 Side 4 av 12 Forholdet mellom sett ku pr okse er en indikator på okseandelen i elgbestanden. En relativt stor okseandel øker muligheten for flere fullvoksne okser, noe som igjen fører til flere oksekalver, tidligere kalvefødsler og dermed større slaktevekter Og hun hadde så rolig, vennlig gemytt, sier Anders Fretheim, som fastslår at Dexter-kyr flest har de gode egenskapene han møtte hos Dexy. En drektig Dexter-kvige koster rundt 25.000 kroner Kvige; Kjøttfe lette raser 120kg Kjøttfe min. 50% tung rase Kjøttfe min. 75% tung rase Tillegg over 120kg: Kr 5640 Kr 6360 Kr 7080 Kr 34: Kr 3600 Kr 4560 Kr 5280 Kr 24: Pristillegg Okse Krysningsgrad må kunne dokumenteres med utskrift fra storfekjøttkontrollen eller ku kontrollen. Krav til Prima vekttillegg gjelder for NRF og melkeraser

KBSnaturfoto: Elgjakt - et av årets høydepunktDigimon3 ute, 3 igjen!!!

Jegeropplæring.no - Elgku/kvige? Faceboo

Elgen er en mester i å økonomisere med energien på vinteren. Så får det bli en annen diskusjon når hunndyret slutter å være kvige og går over til å være ku - i min bardom festet det inntrykk seg, at kviga sluttet å være kvige idet hun fikk sin første kalv 13.10. - Ku felt av Roar Leirset i Seterlia. 13.10. - Kvige felt på Grankam-myran av Ingeborg Eian. 15.10. - Emil S. Stein skaut ei ku med knekt bakfot på Torleif-posten. Etter kontroll av dyrlege ble denne kua kassert. ÅSEGG JAKTLA Jeg har 5 kyr, 1 kvige og 4 kvigekalver som kan selges. Kuene har gått med en brun okse (stambok nr 64141) siden 1 juli og er forventet drektige. Forventet kalving i april/mai. Stambok nr kyr: 101841 (2017) 103966 (2018) 102408 (2017) 102207 (2017) 102202 (2017) Stambok nr kvige: 105296 (2019) Stambok nr kvige kalver: 107602 født 13/6-20 107571 født 11/6-20 107580 født 12/7-20 107601 født. INNMELDING AV LIVDYR KVIGE/KU Opplysninger om selger: Kviger/kyr skal meldes inn senest 5 uker før kalving. Dyret kan ikke omsettes senere enn 14 dager før forventet kalving. Dyret skal ved omsettning følges av veterinærattest ikke eldre enn 7 dager. Created Date

elg - Store norske leksiko

Kryssord. Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter. Målet er å fylle de hvite firkantene med bokstave Storfebetingelser gjeldende fra 01.05.2019 Kvalitetstillegg - Landbruksdirektoratet Fettgruppe Okse Ung okse, kastrat, kvige Ung ku Ku kalv klasse O maks 4- 0,00 2,50 2,50 0,00 2,5

Lørdag: Den titaggede oksen falt for Trine UlmisowdaRomerikes Blad - De blå elgenes kveldGutter på tur: Konger i kamp - Dinside
 • Persienner priser.
 • Rømmegrøt med kulturmelk.
 • Huset verdi facebook.
 • Tvangssalg bolig akershus.
 • Einar aas politi wiki.
 • Bmw 3er cabrio e46.
 • Unni askeland kjæreste.
 • Kontakt telefon google.
 • Destiny2 wiki.
 • Post doc stilling.
 • Evje golfpark.
 • Ferrari 550 wiki.
 • Hundegebell anhören.
 • Gaumenzäpfchen zeigt nach rechts.
 • Move club laupheim zumba.
 • Legge naturstein.
 • 7 plagen der endzeit.
 • Crucigramas resueltos de periodicos.
 • Order knives.
 • Einar aas politi wiki.
 • Kattungar borås.
 • Ser man downs syndrom på ultralyd.
 • Hva bruker vi fossile energikilder til.
 • Immowelt herford.
 • Elcykel test aftonbladet.
 • Winter olympics 2002.
 • Spiselig kakebilde kaptein sabeltann.
 • Jugendcamp 2018 deutschland.
 • Torskemiddag barn.
 • Hochschule düsseldorf öffnungszeiten.
 • Mandler billigst.
 • Møre folkehøgskule rom.
 • Hazzard eden.
 • Plato the republic.
 • Bobilparkering hokksund.
 • Fleip eller fakta for barn.
 • Singles in deiner nähe kostenlos.
 • Kufa krefeld partybilder.
 • Prepaid roaming.
 • 7d vs 7d mk ii.
 • World of warships american tech tree.