Home

Forollhogna nasjonalpark kart

Forollhogna DNT turkart i 1:50 000 I Kartbutikken

 1. Forollhogna Kartet dekker Dalsbygda, Einunndalen, Enodden, Forollhogna, Forollhogna nasjonalpark, Gauldalen, Glåma, Haltdalen, Håmmålsfjellet, Høg-Gi
 2. Kart - Forollhogna nasjonalpark. For de som ønsker å kjøpe kart over Forollhogna nasjonalpark, har vi de for salg på Servicetorget til kr. 50,00 pr stk
 3. Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kanter. Nasjonalparken dekker et areal på 1000 km 2, mens seterdalene som er vernet som landskapsvernområder utgjør rundt 500 km 2
 4. Forollhogna Kartet dekker Dalsbygda, Forollhogna, Forollhogna nasjonalpark, Glåma, Høg-Gia, Kvikne, Kvikneskogen, Os, Tolga, Tunndalen Hvert kart overlapper til sitt nabokart, så det er enkelt å navigere seg frem gjennom landet. Serien innehar koordinat-systemet EUREF89.

Forollhogna nasjonalpark (eller Forålhogna) er en norsk nasjonalpark som ligger i fjellområdene i Hedmark og Trøndelag; mellom Orkla, E6, Gauldalen og Glomma.Parken ble opprettet i 2001, som landets 19. nasjonalpark, for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert. Forollhogna nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i grenseområdene mellom Hedmark og Trøndelag fylker. Den ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2001. Nasjonalparken ligger i et fjellområde på om lag 1060 km2 i seks kommuner (Tynset, Tolga, Os, Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu). Sammen med nasjonalparken ble det opprettet åtte tilgrensende landskapsvernområder, slik. Verneområdene i Forollhogna er et naturlig sammenhengende område på rundt 1500 km 2 der fjellområdet i hovedsak har status som nasjonalpark, mens seterdalene inn mot fjellet er landskapsvernområder. Totalt inngår ti verneområder i den lokale forvaltningen av Forollhogna. Les mer om det enkelte verneområdet nedenfor Kontakt oss. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Postboks 2600 7734 Steinkjer E: fmtlpost@fylkesmannen.n

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni. Møtet holdes på Rønningen Gård, Rønningslemmen i Dalsbygda, Os kommune. Det blir innlegg om verneverdier og utfordringer i Forollhogna v/forvalterne. Sivilarkitekt Birit Wikan Berg, Norconsult vil holde et innlegg om byggetradisjoner og byggeskikk i Forollhogna Turen til Forollhogna er ikke en typisk topptur som først belønnes etter timer med svette i bratte motbakker. Dette er fremfor alt en flott tur fra første skritt og det er mange som lar seg begeistre og kommer tilbake år etter år for å besøke denne vakre nasjonalparken. Fra naturskjønne Synnerdal Forollhogna nasjonalpark og 8 tilhørende landskapsvernområder ble vernet 21.desember 2001. Nasjonalparken berører 6 kommuner: Midtre Gauldal, Rennebu og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag og Os, Tolga og Tynset kommuner i Hedmark. Røros kommune er kun berørt av landskapsvernet. Forvaltningspla

Gjennom denne boka, som er utgitt av Villreinutvalget i Forollhogna, kan du oppleve det store mangfoldet området har å ved på. Fra dens tidlige historie, det rike naturgrunnlaget med tilhørende flora og fauna, og hvordan mennesket har brukt fjellet gjennom tidene. Bestill boka Opplev Forollhogna, utgitt av Villreinutvalget i 2006 (440 sider) Budalen landskapsvernområde er på 33,6 km 2 og ligger i den sørlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfattes av Budalsdalen som strekker seg fra Tovmoen og sørøstover til Synnerdalen Vingelen er en eventyrlig fjellbygd bare et halvt sjumilssteg fra Røros, og din naturlige innfallsport til Forollhogna nasjonalpark. Vi tilbyr overnatting på gård, seter og hytte i fjellet. Bli med på våre guidede fjellturer, bli med budeia i fjøset og opplev ekte seterliv, smak tradisjonell seterkost eller annen, lokal kortreist mat

Kart - Forollhogna nasjonalpark - Tynset kommun

 1. Liste over norske nasjonalparker omfatter Norges 47 nasjonalparker, hvorav 40 ligger i Fastlands-Norge og 7 på Svalbard.. I Norge regnes nasjonalpark som en middels streng verneform.Et svakere vern er landskapsvernområde, mens strengere vern kalles naturreservat.I motsetning til landskapsvernområder og naturreservater, er nasjonalparker som regel av betydelig størrelse
 2. Femunden Kartet dekker Aursunden, Barkald, Bergset, Brekken, Dalsbygda, Drevsjø, Elgspiggen, Elgå, Elgåhogna, Femunde
 3. Brosjyre om Forollhogna nasjonalpark. For å bruke Miljødirektoratets nettsted må du ha JavaScript aktivert i nettleseren din. Klikk her for å lese mer om hvordan du aktiverer JavaScript i din nettleser..
 4. Turen til Forollhogna er ikke en typisk topptur som først belønnes etter timer med svette i bratte motbakker. Dette er fremfor alt en flott tur fra første skritt og det er mange som lar seg begeistre og kommer tilbake år etter år for å besøke denne vakre nasjonalparken

Turbeskrivelse og kart for Forollhogna. Nasjonalparken ligger fra ca 500 m.o.h. opp til høyeste punkt; Forollhogna, som med sine 1 332 m.o.h. er et landemerke som er synlig i mils omkrets. Norges mest produktive villreinstamme holder til her, og den er kjent for store bukker med flotte gevirer Forollhogna, fjell på grensen mellom Os kommune i Nord-Østerdal, Midtre Gauldal og Holtålen i Trøndelag, 1332 moh. Fjellet ligger sentralt i Forollhogna nasjonalpark. Vingelen er viden kjent for eksklusiv jakt. Områdene i og rundt Forollhogna har de tetteste rypebestandene og de største reinsbukkene. Hos oss kan du få villreinjakt, rypejakt, skogsfugljakt og harejakt. Kjør inn på fjellet og bo i hytte midt i jaktterrenget Informasjon om Norges nasjonalparker, andre verneområder, nasjonalparkkommuner, nasjonalparklandsbyer og besøkssentre. Denne naturen skal oppleves og bevares

Forollhogna - Turforslag og kart Outt

Forollhogna - Turkart, Veikart, Sjøkart, Veggkart, GPS kart

 1. 123 Street Avenue, City Town, 99999 (123) 555-6789. email@address.com . You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab
 2. Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kanter. I dette området finner du et betydelig nettverk av seterveger godt egnet for sykling. Gamle stier og dyretråkk fører deg rett fra bygda og setra og opp på fjellet
 3. Forollhogna kart. Turen til Forollhogna er ikke en typisk topptur som først belønnes etter timer med svette i bratte motbakker. Dette er fremfor alt en flott tur fra første skritt og det er mange som lar seg begeistre og kommer tilbake år etter år for å besøke denne vakre nasjonalparken
 4. Turkart - Vi har stort utvalg av papirkart til tur og fritidsbruk fra Statens Kartverk. Sjøkart til båtsport, turkart til tur og jakt, veikart og topografiske kart. Kjøp i vår nettbutikk. Vi sender over hele landet. Rimelig frakt.
 5. Forollhogna nasjonalpark Endalen landskapsvernområde er på 35,6 km 2 og ligger i den sørvestlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfatter den sørlige delen av Endalsdalen som er en relativt åpen dal

Forollhogna nasjonalpark er den første nasjo-nalparken som er opprettet i Norge på 10 år. l alt er det nå 19 nasjonalparker som samlet utgjør 4,5% av landets fastlandsareal. Landskap, geologi og klima. Landskapet i Forollhogna-området kan karakteri-seres som et fjellviddelandskap med avrundete terrengformasjoner og slake dalsider. Fra nor Forollhogna er et fjell på grensen mellom Os kommune i Hedmark og Midtre Gauldal og Holtålen i Trøndelag.Det har en høyde på 1 332 meter over havet.Fjellet ligger vest for Forollsjøen, og utgjør den sentrale og høyest beliggende del av Forollhogna nasjonalpark.Toppen er det høyeste punkt i både Holtålen og Midtre Gauldal kommune.. Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark fikk innvilget midler til et hovedprosjekt kalt Forollhogna - det hele fjellet. Nasjonalparkstyret var formell søker, men prosessen har vært i samarbeid med en rekke lokale og eksterne aktører

Forollhogna nasjonalpark - Wikipedi

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside Forollhogna nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i fjellområdene i Hedmark og Trøndelag; mellom Orkla, E6, Gauldalen og Glomma.Parken ble opprettet i 2001, som landets 19. nasjonalpark, for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, å bevare i naturlig tilstand landskaps former og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag. Forollhogna nasjonalpark er ein nasjonalpark oppretta i 2001 og omfattar areal i kommunane Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset i Trøndelag og Hedmark fylke.. Folk i bygdene rundt nasjonalparken har brukt området mykje både sommar og vinter. I vatna har dei fiska fjellaure, og om hausten har dei jakta reinsdyr. Pilegrimsleia til Nidaros (Østerdalsleia) kryssar.

Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Read more. Forollhogna Nasjonalpark. Færder nasjonalpark Færder nasjonalpark ligger Ta alltid med deg kart og kompass, og lær deg å bruke det, så kan du heller ha en GPS-mottaker i reserve Kart Ferdsel Nyhetsarkiv Regional plan Tellinger. Minimum Kalv Struktur Forollhogna nasjonalpark/Midtnorsk natur/Stein Kaasin. Nordic Variations//Mission Forollhogna/Vincent Munier. Storbukkjakt i Budal med sherpa Jøls /Lars I. Nyhus. Rosemalt. Forollhogna Nasjonalpark, Kvikne . De geologiske forholdene i Forollhogna rundt Kvikne gir en svært god vannkvalitet med høy pH. Dette gir optimale produksjonsforhold for fisk og krepsdyr. Begrensede rekrutteringsforhold medfører stor og fin ørret av beste kvalitet

Forollhogna nasjonalpark - Store norske leksiko

 1. Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 og er 1061 kvadratkilometer stor. Forollhogna nasjonalpark er ei fjellvidde med runde terrengformasjoner og slake hellinger. Naturen her er frodig, og lavvokste urter og gras trives nesten helt opp til toppen av nasjonalparkens høyeste fjell, Forollhogna (1332 moh.)
 2. ister Børge Brende om journalist Karl H. Brox (Adresseavisen) med økonomisk støtte fra departementet kunne tenke seg å lage ei bok om den nye nasjonalparken
 3. Jaktbua Karibu ligger rett ved Forollhogna Nasjonalpark med bilvei nesten helt frem om sommeren, og er tilgjengelig med ski om vinteren. Her er det fine turmuligheter, bra sjanser for å treffe villrein i nærområdet, og fiskemuligheter i ett fjellvann like nedenfor hytta
 4. Løypas høyeste punkt, trimkassa, er et fint utgangspunkt for turer innover Åslifjellet, som er en del av Forollhogna Nasjonalpark. Grensa for nasjonalparken går 100 meter innafor trimkassa. Les mer. Slik kommer du deg dit. Trenger du turutstyr eller kart til turen? DNTs nettbutikk har godt utvalg av turkart for hele landet.
 5. Storøya ligger langt inne i landskapsvernområdet og grensen til Forollhogna nasjonalpark går bare noen hundre meter ovenfor setra. Området er særegent og man kan tydelig se sporene etter siste istid i terrenget.Villreinen i Forollhogna er ofte helt nede på setervollen om våren og høsten

Forollhogna nasjonalpark. Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 og er på 1.062 km². Det er den 19. i rekken av nasjonaparker i Norge. Parken strekker seg over flere kommuner i fylkene Hedmark og Sør-Trøndelag. Den omfatter et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellviddelandskap Forollhogna turkart fra Norge-serien i målestokk 1:50 000 som dekker: Dalsbygda, Forollhogna, Forollhogna nasjonalpark, Glåma, Høg-Gia, Kvikne, Kvikneskogen, Os. Derfor pakket jeg sekken og tok turen inn i Forollhogna Nasjonalpark syvende Det handlet mest om å gå seg en tur i nye områder og reflektere litt på

Forollhogna nasjonalpark (eller Forålhogna) er en norsk nasjonalpark som ligger i fjellområdene i Hedmark og Trøndelag; mellom Orkla, E6, Gauldalen og Glomma. 48 relasjoner I Forollhogna nasjonalpark kan turfolk få hjelp til å oppdage samiske kulturminner ved hjelp av en TurApp for området. For en fullverdig formidling av Forollhogna nasjonalpark er det viktig å vise at området også er et samisk bruksområde Forollhogna Nasjonalpark Kilde: Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kanter. I dette området finner du et betydelig nettverk av seterveger godt egnet for sykling

Flott hytte, omgitt av høyfjell, ved Stor-Sverjesjøen, Forollhogna, Kvikne Omgitt av høyfjellet ved Forollhogna Nasjonalpark med vidstrakt utsikt, kan du sitte bakoverlent i solveggen mens du nyter naturen og stillheten Storøya (Storøyvollen) var benyttet som høstsetre fra 1874 frem til 1949. Setervollen består av to seterstuer som ligger nært inntil hverandre på setervollen, her like ved Forollhogna Nasjonalpark. Herfra kan man oppleve fjellets magi, omkranset av dets spesielle flora og fauna, og bo i hus med virkelig gammel historie og sjel

Verneområdene i Forollhogna - nasjonalparkstyr

Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag, 17.desember 200 Kart over området: Forollhogna kan friste med flott natur og rein. Jaktkart over området finner du her: Kart jaktfeltgrenser FO 1 (OBS: Kvikneskogen og Kvikneskogen vest er ikke en del av FO1).. OBS: med fellingstillatelse for villrein utskrevet på jaktfelt 3 til og med 15, samt Kvikne Østre Statsallmenning (Kvikne Fjellstyre) eller Y- tjønnan (Tynset kommune) kan du jakte innen alle de. Norge-serien 1:50 000 er et nytt kart i plast, laget for et aktivt friluftsliv. Kartene er velegnet til tur- og fritidsbruk på fjellet, i skogen, langs kysten og til jakt og fiske. For profesjonelle virksomheter gir Norge-serien nødvendig kunnskap om Forollhogna - nasjonalpark og landskapsvernområder. 748 likes. Offentlig facebookside for Forollhogna Forollhogna - nasjonalpark og landskapsvernområder. 737 likes · 17 talking about this. Offentlig facebookside for Forollhogna

Forollhogna nasjonalpark Få gratis værvarsel for Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (Trøndelag) Forollhogna nasjonalpark , Midtre Gauldal (Trøndelag) Legg til mine steder Fjern fra mine stede Forollhogna Nasjonalpark. Os Natur, Naturattraksjon . Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kant... Åpne i kart Norske stedsnavn på Yr er hentet fra Kartverket. Skrivemåter og navn er sist oppdatert i februar 2015. Godkjente skrivemåter: Forollhogna nasjonalpark (vedtatt av departementet i 2000. Forollhogna nasjonalpark, med tilliggende dalfører (8 landskapsvernområder) ble vernet ved kgl.res. 21 desember 2001 som Norges 19. nasjonalpark. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2, og landskapsvernområdene 452 km2. Les mer på nasjonalparkstyret for Forollhogna

Kommer snart - Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna - Nasjonalpark- og verneområdestyre

Raet nasjonalpark er, sammen med Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland, en av Norges 4 marine nasjonalparker. Siden 98% av arealet i nasjonalparken er hav og sjøområder, oppleves nasjonalparken best med båt. Men selv uten båt,. Som nasjonalparklandsby er Vingelen en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark. Forollhogna nasjonalpark er et sammenhengende og til dels urørt fjellområde med slake dalsider og runde, vennlige terrengformasjoner. Forollhogna er kjent for å ha de største villreinbukkene i Norge. Rundt parken ligger frodige daler med særpreget, vakkert kulturlandskap hvor det fortsatt.

Til topps på Forollhogna - UT

 1. istry in 2000). Category: Protected area Municipality: Midtre Gauldal, Trøndelag. SSR-ID: 763131 (2321677) News from Yr - Det er veldig uvanlige temperaturer Read more. Svalbard er Norges Sahara - nå er det sandstorm i Longyearbye
 2. forollhogna Status 2016 : Regional plan for Forollhogna ble vedtatt i fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag i juni 2013. Vår 2014 ble handlingsprogram 2014-2015 vedtatt i begge fylkene
 3. FOROLLHOGNA NASJONALPARK Fra Røros til Berkåk Utsikt fra toppen av Forolhogna. Foto: Asgeir Våg Kartet viser Forollhogna nasjonalpark med tilknyttete landskaps-vernområder. Kart: Statens kartverk. 9 8 N A J O N A L P A R K E R Gauldalsvidda med tilrettelegginga i Sylan og Femundsmarka. Men dette er ikke aktuelle planer lenger. TT ønsker at.
 4. Forollhogna (1332 m): topp i Holtålen, Midtre Gauldal, Os i Hedmark - Informasjon, bilder og turartikler på peakbook.or
 5. st mulighet for å registrere egne turer og bestigninger samt samle etter lister. Forollhogna - Kremtopp og kommunetopp! (26.09.2017) Skrevet av JohnTiger (John Bårdset) Kart: Bestigninger: Forollhogna (1332 moh) 26 Forollhogna nasjonalpark (500 moh
 6. Forollhogna ble nasjonalpark for 13 år siden (2001). Vernet har resultert i en kraftig økning av fotturister sentralt i området. Alle skal opp på Forollhogna-toppen. Nå er det satt i gang et prosjekt som skal skaffe kunnskap om bruken av området. Bevaring av villreinen sine arealer og tre
 7. Forollhogna National Park (Norwegian: Forollhogna nasjonalpark) is a national park in the counties of Trøndelag and Innlandet in Norway.Forollhogna (or Forelhogna) park includes extensive plant life and is an important range for wild reindeer.The park lies in the municipalities of Tynset, Tolga, and Os in Innlandet and Holtålen, Midtre Gauldal, and Rennebu in Trøndelag

Forollhogna nasjonalpark - Nasjonalpark- og verneområdestyre

Forollhogna - Turforslag og kart . Bli kjent i Forollhogna-området! Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Oppdag levende bygder, frodige seterdaler og snille fjell. 23/06/2019 . Seteridyll. Foto: Arne Nyaas Forollhogna er lite tilrettelagt for ferdsel, men det lette terrenget er lett tilgjengelig for tradisjonelt friluftsliv året rundt. Pilegrimsleden til Nidaros går gjennom Forollhogna, og for en ekstra lærerik opplevelse kan du bli med en lokal guide på tur. Flere aktører tilbyr overnatting i utkantene av nasjonalparken Forollhogna - nasjonalpark og landskapsvernområder. 799 liker dette · 1 snakker om dette. Offentlig facebookside for Forollhogna Nasjonalpark er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. Disse store verneområder sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet Snæfellsjökull nasjonalpark ble etablert 28. juni 2001. Den ligger på den vestlige delen av Snæfellsnes-halvøya på Island. Når været er godt og sikten god kan man se Reykjavik fra bukten Faxaflòy, som er ca 120km unna hovedstaden

Forollhogna Villreinområd

Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og. Vingelen er en eventyrlig fjellbygd bare et halvt sjumilssteg fra Røros, og din naturlige innfallsport til Forollhogna nasjonalpark. seter og hytte i fjellet . Forollhogna - Turforslag og kart Out Turen går til Forollhogna nasjonalpark, mer bestemt Blåurdfjellet. Dette må være den fineste turen vi har vært på når det gjelder været.. Forollhogna National Park is a national park in the counties of Sør-Trøndelag and Hedmark, Norway. Forollhogna (or Forelhogna) park includes extensive plant life and is an important range for wild. Forollhogna nasjonalpark; Radarbilde for Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (Trøndelag) Legg til mine steder Fjern fra mine steder. Værvarsel som PDF. Oversikt; Time for time; Langtidsvarsel; Værradar; Været som var; Kart; Radarsidene flyttes. Vi har gått over fra 7,5 til 5 minutters oppløsning på radarbildene. På grunn av høy. Har du kjørt langs riksveg 3 og sett en gammel, merkelig, gul og grå bygning, med påmalte vinduer langs vegen? Sjansen er da svært stor for at det er Vollan Gård du har lagt merke til på ferden. I dag er Vollan gård museum. Vollans særpreg gir det en naturlig plass som et sentrum for lokal historie og bygdeaktivitet Kart Guider Overnatting Arrangør? Hjem keyboard_arrow_right Åslifjellet - Inngangsporten til Forollhogna nasjonalpark Åslifjellet - Inngangsporten til Forollhogna nasjonalpark Løypas naturlige utgangspunkt er parkeringsplassen ved Løvli ved bommen på Vangrøftdalsvegen. Etter ca. en km starter oppstigningene i Åslia gjennom et.

nasjonalpark Kart og informasjon Velkommen inn i Norges nasjonalparker Foto: Kirsten Thyrum. Velkommen til Gutulia Gutulia er de sølvgrå tørrfuruenes og de spredte gammelgranenes nasjonalpark, med en setervoll som minner om gamle dager. Hele nasjonalparken ligger mellom 61 Lofotodden nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland.. Lofotodden nasjonalpark ble opprettet 22. juni 2018, for «å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster.. Vingelen fikk statusen som nasjonalparklandsby for Forollhogna i 2008. En nasjonalparklandsby skal tilby det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv, og være en naturlig innfallsport til den tilhørende nasjonalparken. Her skal både bygdefolk og besøkende få god informasjon om nasjonalparken

Budalen - Nasjonalpark- og verneområdestyre

Kart - Vingele

Video: Liste over nasjonalparker i Norge - Wikipedi

See more of Forollhogna - nasjonalpark og landskapsvernområder on Facebook. Log In. o Nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Oversikt over de nye medlemmene med vara finner du på nasjonalparkstyrets nettsider. Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg skjer i styremøte onsdag 4.mars 2020

Om Forollhogna nasjonalpark - Vingele

Forollhogna nasjonalpark; Langtidsvarsel for Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (Trøndelag) Sist oppdatert kl 17:51. Legg til mine steder Fjern fra mine steder. Værvarsel som PDF. Oversikt; Time for time; Langtidsvarsel; Værradar; Været som var; Kart; Langtidsvarsel; Torsdag 22. oktober 12-18 Fredag 23. oktober 12-18. Leter du etter et hotell i nærheten av Forollhogna nasjonalpark i Midtre Gauldal? Med Expedia kan du sammenligne priser og lese hotellanmeldelser. Bestill et hotell raskt og enkelt med Expedias søkefunksjoner! For mer informasjon, se her Stikkordarkiv: Forollhogna Nasjonalpark. Bli med på tur! Postet den 14. august 2015 by storeggen. Sommeren er på hell, men det er visst nå finværet kommer. Vi pakker sekken, finner frem kart og tursko og setter kursen mot Dalsbygda. Det er tidlig morgen, og vi ser at det har vært kaldt i natt,. Forollhogna nasjonalpark - avslag på søknad om etablering av gangbru over elva Hiåa. Vi viser til søknad, mottatt 23.5.2019, om etablering av gangbru over elva Hiåa innenfor Forollhogna nasjonalpark. 30.8.2019, Søknaden ble behandlet av Nasjonalparkstyret for Forollhogna i sak 25/2019 i møte de Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11.00 Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern. Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du på.

Forollhogna - Destinasjon Røros

Berit Broen har særlig ansvar for Forollhogna nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, samt en del mindre verneområder i regionen. Oppsynsområdet. Statens naturoppsyn (SNO) Trondheim har ansvar for naturoppsyn på Fosen og kystsonen i det sørlige Trøndelag, med tidligere Sør-Trøndelags del av Trondheimsfjorden Turkart-serien omfatter over 200 kart og dekker de mest popul re turomr dene i Norge.Turkartene tilpasses det enkelte turomr de, og inneholder turstier, hytter og lokal turinformasjon.Kartene utgis i m lestokk 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

Femunden DNT turkart i 1:50 000 I Kartbutikken

Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. Turistene ønskes heller velkommen til å oppleve lokale tradisjoner og ekte bygdeliv i randsonene av nasjonalparken Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl.11. Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern

Forollhogna nasjonalpark - Miljødirektorate

Færder Nasjonalpark er en nasjonalpark i Ytre Oslofjord, sentralt på Østlandet. Parken omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune i Vestfold fylke. Parken er opprettet for å bevare et særegent kystlandskap med stor artsrikdom og lite berørte naturområder Forollhogna nasjonalpark - godkjenning av byggetegninger for Øggdalsbua med festenr. 5026/300/1/153, samt tillatelse til motorferdsel (Holtålen) Vi viser til styresak 36/2019 der nasjonalparkstyret for Forollhogna ga tillatelse til riving av Øggdalsbua og oppføring av ny som erstatning for denne. I vedtakets punkt 4 ble de Lær definisjonen av Forollhogna nasjonalpark. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Forollhogna nasjonalpark i den store norsk bokmål samlingen Tittel: Vern og bruk i Forollhogna - utvikling og utfordringer Forfatter: Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat nr.: 04/2013 ISSN nr.: 0808-4653 Prosjektnummer: 1150 Prosjektnavn: 11 år med vern i Forollhogna - hva har skjedd og er vi på riktig veg? Oppdragsgiver: Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Raet nasjonalpark er en nasjonalpark i kommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad i Aust-Agder.Parken ble opprettet 16.desember 2016 for å verne et stort naturområde i sjø og på land. Området består av et variert kystlandskap og interessante økosystemer med stort artsmangfold samt godt bevarte kvartærgeologiske lokaliteter med stor naturhistorisk verdi

Til topps på ForollhognaForollhognaVangrøftdalen-KjurrudalenFile:Nasjonalparker Syd-NorgeHytter i VingelenDovre nasjonalpark – Wikipedia
 • James blunt wohnsitz.
 • Minnemynt frigjøringen 1945.
 • Auto kaufen gebraucht günstig.
 • Svart and med hvitt nebb.
 • Wegerer daz.
 • Eksem rundt endetarmen.
 • Wikipedia think.
 • Speiseplan mensa brandenburg.
 • Chat separati divorziati.
 • Spelet om heilag olav konger.
 • Uværsbolk kryssord.
 • Hoger onderwijs in cijfers.
 • Die rockefellers ein amerikanischer albtraum.
 • Ting å gjøre nyttårsaften.
 • Svart and med hvitt nebb.
 • Kjerringrokk te oppskrift.
 • Cinestar snacks.
 • Pelletskamin ariterm.
 • Aerofit löhne preise.
 • Odenwald wandern und einkehren.
 • Hundegård åsane.
 • Plötzlicher herztod hund.
 • Cewe fotobok eksempler.
 • Bytte registerreim utenbordsmotor.
 • Nacht unter wölfen drei fragezeichen.
 • Malia nettbutikk.
 • Matprat blomkål.
 • Alpe adria trail erfahrungen.
 • Sentraldempende midler.
 • Boblefotball bergen.
 • Mikasa.
 • Amazon shipping europe.
 • Audi e tron suv price.
 • Herrebunad.
 • Gjennomsnittstemperatur kristiansand.
 • Sozialismus einfach erklärt.
 • Leonberger farben gelb.
 • Opptakskrav realfag uio.
 • Biler 3 norsk full film.
 • Corsica wikipedia.
 • Fagtekst om dyr.